logo

18 Ocak 2017

MBB’DEN TAKSİMETRE ÜCRETLERİ İLE İLGİLİ BASIN AÇIKLAMASI

30.03.2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrasında Muğla ili Büyükşehir statüsü kazanmış ve bu doğrultuda 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 9. Maddesi kapsamında Ulaşım Koordinasyon Merkezi(UKOME) kurulmuştur. UKOME’lerinin görev ve yetkileri İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği ile belirlenmiştir.

Bu Yönetmeliğin 18. Maddesi (ç) bendi “Kara, deniz, göl, nehir, kanal ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini….” İle taksimetre tarifelerini belirleme yetkisini UKOME sorumluluğuna vermiştir. Bu yetki çerçevesinde Taksimetre ücretlerinin belirlenmesi konusu ilk olarak 11.11.2015 tarihli UKOME toplantısında görüşülmüş ve Muğla ili genelinde bulunan bütün Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanlıklarından alınan görüşler neticesinde yapılan çalışma ile 28.12.2015 tarih ve 2015/8-211 sayılı Kurul Kararı ile belirlenerek yürürlüğe girmiştir. Bu karar belirlenirken 03.09.2013 tarih ve 28754 sayılı Resmi Gazete ile yayımlanan Taksimetre Muayene Yönetmeliği çerçevesinde yapılacak kalibrasyonlarda kullanılacak değerler kapsamında düzenleme yapılmıştır.

Aynı çalışma 2016 yılı içerisinde yapılarak yine Muğla ili genelinde bulunan bütün Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanlıklarından görüş alınmak suretiyle 2017 yılında uygulanacak Taksimetre fiyatları UKOME Kurulunun 28.12.2016 tarih ve 2016/10-419 sayılı kararı ile belirlenmiştir.

Alınan görüşlerde incelendiğinde, UKOME Kurulunun belirlemiş olduğu 2016 ve 2017 fiyat tarifelerinde herhangi bir indirim olmadığı fiyatların yapılan değerlendirme ve UKOME kurulunun aldığı karar ile aynen uygulandığı görülecektir. Marmaris Şoförler ve Otomobilciler Oda Başkanlığının 2016 ve 2017 için vermiş olduğu Mevcut Tarife kapsamındaki fiyatları “Açılış Ücreti: 4,00 TL, Mesafe Tarifesi: 4,50 TL..” olduğu sunmuş oldukları fiyat teklifine ilişkin yazışma eklerinde mevcut olup bu fiyatlar UKOME Kurulu tarafından belirlenen fiyatlar ile birebir aynıdır.

Ayrıca Taksimetrelerin kalibrasyonu için alınmakta olan 200 TL ücret ne UKOME nede Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı  ile alakalı olmayıp,  Taksimetre Muayene Yönetmeliği kapsamında yetkilendirilen Muayene Kuruluşlarına Taksimetrelerin Kalibrasyonu için ödenen bir ücrettir.

Share
#

SENDE YORUM YAZ