logo

30 Mayıs 2017

BODRUM TİCARET ODASI’NDAN HATIRLATMA

T.C. Bodrum Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, 7020 sayılı kanun ile daha önceki yapılandırmalar kapsamında başvuru yapamamış kamu borçları bulunan BODTO üyelerine yeni kolaylıklar getirildiğini söyledi.

Önceki yapılandırmadan yararlanan ve taksit ödemeleri devam edenlerin yapılandırılan borçlarının kapsam dışında bırakıldığını hatırlatan BODTO Başkanı , “Bu nedenle daha önce 6736 sayılı Kanuna başvurmuş olanların, yapılandırılan borçlarının ilk iki taksitini 31 Mayıs 2017 tarihine kadar ödemeleri gerekmektedir. Aksi halde bu kişilerin yapılandırmaları iptal edileceği gibi 7020 sayılı Kanundan yararlanma olanakları da olmayacaktır. 7020 sayılı kanun ile Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdarelerine  olan, vergi,  resim  ve harçlar  ile vergi  cezaları,  gecikme  faizleri, gümrük vergileri, Trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ve HGS ücretleri ile bunlara  bağlı cezalar, ecrimisiller, Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu borçları ile Belediyelere ve Büyükşehir Belediyelerine olan su, atık su, yol katılım payları, muhtelif ücretlerden kaynaklı alacaklar ile bunların gecikme zamları ve  faizleri ile Oda aidatları yapılandırma kapsamında bulunmaktadır.” dedi. BODTO Başkanı sözlerine şöyle devam etti: “Söz konusu borçlardan 31 Mart 2017 tarihinden önce verilmesi gereken beyannameler, 31 Mart 2017 tarihinden önce tahakkuk eden  vergi, resim, harçlar, vergi cezaları, gecikme faizleri, 31 Mart 2017 tarihinden önce kesilen trafik cezaları, karayolu geçiş ücretleri ile HGS ücretleri ve bunlardan doğan idari para cezaları yapılandırma kapsamına alınmıştır.”.

“30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili kurumlara başvuruda bulunulması gerekmekte.”

Maliye Bakanlığına, İl Özel İdarelerine ve Belediyelere ilk taksit 31 Temmuz 2017’ye kadar, SGK’ya ilk taksit 31 Ağustos 2017’ye kadar, diğer taksitler ise bu tarihleri takip eden ikişer aylık dönemler halinde azami 18 eşit taksitte ödenecek olup, istenirse daha kısa sürede ödeme seçenekleri de mükellefe sunulmaktadır. Yapılandırılmış borçların ilk taksit ödeme süresi içerisinde tamamen ödenmesi şartına bağlı olarak feri alacaklar yerine, Yİ-ÜFE tutarından ayrıca yüzde 50 indirim yapılacaktır.

Mahmut Serdar Kocadon: “Daha önce yapılandırılmamış borçları olan değerli Odamız üyelerine bu yapılandırma fırsatını kaçırmamalarını önemle hatırlatırız.”

Diğer taraftan 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanunu hükümlerine göre; 31.03.2017 tarihi itibariyle, ödenmesi gerektiği halde  bu  Kanunun  yayımı  tarihine kadar ödenmemiş olan; üyesi oldukları Odalara  olan  aidat borçları  Kanunun  yürürlüğe  girdiği  tarihi  takip  eden  üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam  altı  eşit  taksitte  ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan gecikme zamlarının tahsilinden vazgeçilecektir. Bu haklardan yararlanmak için 30 Haziran 2017 tarihine kadar Bodrum Ticaret Odası’na başvurulması gerekmektedir.

Share
#

SENDE YORUM YAZ