logo

1-7 MART MUHASEBE HAFTASI KUTLANIYOR

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğinin toplumun tüm kesimlerine tanıtılması, ülke ekonomisine ve iş dünyasına sunduğu değer ve faydaya ilişkin farkındalığın arttırılması amacıyla 1-7 Mart, Muhasebe Haftası olarak kutlanmaktadır.

Muhasebe camiası ; 13 Haziran 1989 tarihinde yürürlüğe giren, 3568 sayılı Meslek Yasasına istinaden, 115 bini aşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir , 20 bin stajyer ile ülke genelinde faaliyet göstermektedir. Muhasebe camiası 77 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve 8 Yeminli Mali Müşavir Odası ile TÜRMOB çatısı altında hizmet vermektedir.

Bodrum Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda Başkanı Barış Erdoğan, Muhasebe Haftası dolayısı ile yayınladığı mesajda, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetlerinin, ülke ekonomisine ve işletmelerin gelişimine katkı sunduğunun altını çizdi , aynı zamanda da meslektaşları üzerinde  son dönemlerde artan iş yükü  ve buna bağlı olarak oluşan mesleki sorunlarını dile getirdi.

Başkan Erdoğan şunları ifade etti ;

30 yıl önce yasal statüsüne kavuşan Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği, kurumsallaşma sürecini tamamlayarak, ülkemizin iktisadi hayatının vazgeçilmez bir kurumu haline gelmiştir. Kaliteli hizmet sunarak, işletmelerimizin gelişimine katkı vererek, güvenilir işletme danışmanlığı vizyonumuzla ülkemize ve işletmelerimize hizmet ediyoruz.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler üreten, canlı ve dinamik bir Türkiye için çalışıyor. Ekonominin kaydını tutan ve mali danışmanlık yapan, memleketin her köşesinde hizmet sunan bir meslek oluşturduk. Ülkemiz ve işletmelerimizin gelişimi için çalışıyoruz.

Ülkemizde Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleği ve meslek örgütü, Anayasamızın 135’inci maddesine istinaden kurulmuştur. Üst birliğimiz TÜRMOB, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.

Üst birliğimiz TÜRMOB; bir meslek örgütü olarak, başta Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavirler ile meslektaşlarımızın bağlı bulundukları odalara karşı sorumludur. Ancak; kamu kurumu niteliğinde meslek örgütü olmamız sebebiyle, toplumsal sorumluluklarımız da bulunmaktadır.

Ülkemizin yaşadığı her sıkıntı ve sorun bizlerin de sorunu ve sıkıntısıdır. Mali müşavirler barıştan, demokrasiden, adaletten yanadır. Barışı, demokrasiyi, adaleti yok etmek isteyen her türlü oluşumun dimdik karşısındadır.

TÜRMOB ve odalarımız, toplumsal sorumluluğumuzun bir gereği olarak çağdaş dünyada ekonomi ve iş dünyasıyla ilgili gelişmeleri izliyor; yapıcı görüş ve düşüncelerini kamuoyu ile paylaşıyor. Ekonomimizin gelişmesi ve iş dünyasının küresel dünyada yerini alması için katkı sunuyoruz. Çözüm sunmaya yönelik bir bakış açısı ile sorunları ve çözüm yollarını gündeme getiriyoruz.

Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek örgütü olmamız , yapılan çalışma ve sunulan hizmetlerin kamusal özellik göstermesindendir. TÜRMOB çatısı altında, Odalarımıza üye olan mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler kamu hizmeti niteliğindeki görevlerini mesleğin genel ve özel şartlarına uygun olarak yerine getirmektedirler. Meslek örgütleri demokrasinin temel taşlarından biridir. Bu yapının bozulması kamusal hizmet sunumunun zedelenmesine ve mesleğin kural ve standartlar bütünü içinde hizmet sunmasına engel olabilir. Bunun sonucun da  ise ; sunulan hizmetlerden fayda sağlayan başta kurum ve kuruluşlarımız olmak üzere ülkemiz zarar görecektir.

Başta Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında vergi ve sosyal güvenlik bildirimleri ve diğer mali bildirimler ile ilgili veri akışı, beyanların tanzimi ve gönderimi ve denetimi meslek mensuplarımız tarafından yapılmaktadır. Ayrıca TÜİK, BDDK, SPK, EPDK ve Hazine Müsteşarlığı, KOSGEB gibi, ekonomideki diğer düzenleyici ve denetleyici kamu kurumları da meslek mensuplarımızın hizmetlerinden yararlanmaktadırlar. Sistemin başarılı çalışmasında kamu görevlileri kadar meslektaşlarımızın payının en üst seviyelerde olduğu bütün kamuoyunca bilinmelidir. Meslektaşlarımızın yaptıkları görevler, kamu maliyesine ve ülke ekonomisinin gelişimine önemli katkı ve enformasyon sunmaktadır.

TÜRMOB ve Odalarımız; kamu yararına, sürekli yüksek kalitede hizmet sağlayan standartlarla, muhasebe ve denetim mesleğinin dünyadaki gelişmelere paralel olarak ilerletilmesi ve geliştirilmesi için çalışmakta, gerek stajyerlerimizin ve meslek mensuplarımızın eğitimi noktasında, gerekse mesleğin uygulanmasına yönelik üzerine düşen sorunların çözümü konusunda büyük bir özveri ile çalışmaktadır.

İşletmelerin muhasebe ve denetim işlemlerini gerçekleştiren, devletin vergi gelirlerinin arttırılmasına katkı sunan ve devlet kurumlarının işleyişine yardımcı olan muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin, önemli sorunları da bulunmaktadır.

Yetkileri sınırlı, sorumlulukları geniş olan mali müşavirlik ve yeminli mali müşavirlik mesleğinin yetki ve sorumluluğun dengeli bir yapıya kavuşturulması gerekmektedir.

Görev ve fonksiyonlarımızı yerine getirirken yaşadığımız sorunların, diyalogla ve işbirliği içerisinde çözülmesi gerektiği görüşündeyiz.

Ne var ki ; son dönemlerde artan iş yükümüz meslektaşlarımızı olumsuz etkilemektedir. Bilhassa aynı bilgileri içeren bir çok beyan ve bildiriminin ayrı ayrı kurumlara  yapılması,  ve ne yazık ki , e dönüşümler kapsamında yapılan e uygulama çalışmalarında ki aksaklık ve eksikler sürekli üzerimizde bir baskıya neden olmaktadır. Meslektaşlarımızın hasta olma , bir yakınını kaybetme , kadın meslektaşlarımızın doğum yapma gibi bir lüksleri yoktur. Mücbir Sebep hakkımız yasalarda yer almamaktadır. Son bir hafta da ülke genelinde 6 meslektaşımız kalp krizi geçirmiş , 5 meslektaşımız ise ; yüksek stres altında sürdürdüğü mesleki faaliyetine bedeni dayanamayıp vefat etmiştir. Meslek şehidi meslektaşlarımızı saygı ile anıyoruz ve başta Maliye Bakanlığı olmak üzere tüm yetkililerden ivedi mesleki sorunlarımıza çözüm bekliyoruz.

Tüm kurum ve kuruluşlarımızla karşılıklı anlayış ve işbirliği içerisinde yürüteceğimiz çalışmalarda elde edeceğimiz her başarı bilinmelidir ki ülke ekonomimizin kalkınmasına ve gelişmesine koyulmuş bir tuğla olacaktır.

Verdiğimiz hizmetlerle mali danışmanlık ve denetim çerçevesinde güvenilir işletme danışmanı misyonuyla ekonomimizin önemli bir paydaşı olan bizler; kurumsallaşmış yapılarımızla, iş kalitesini sürekli arttıran, eğitimle gelişen bir meslek olarak geleceğe ve ufkun ötesindeki hedeflere emin adımlarla yürüyoruz.

Hazine ile mükellef arasında köprü görevi gören, ülkemizin güçlü ekonomisi için güçlü bir mali müşavirlik kurumunun varlığına inanan Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik mesleğimizi iş dünyamıza ve ülkemize değer katarak geliştireceğiz, yarınları umutla şekillendireceğiz.

Ülkemizde ve mesleğimizde yaşanan sorunların dayanışmayla, iş birliğiyle ve anlayışla çözüleceğine inanıyoruz. Yarınlara umutla bakacağımız bir geleceği hep birlikte hazırlayacağız.

Bu inançla Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslektaşlarımızın Muhasebe Haftasını kutluyor, ülkemiz ve meslektaşlarımız için daha aydınlık günler diliyorum.

Share
#

SENDE YORUM YAZ