logo

30 Ağustos 2019

BELEDİYE MECLİSİ PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR

Bodrum Belediyesi meclisi Perşembe günü 18 gündem maddesi ile toplanıyor.

Bodrum Belediye Meclisi Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısını 05 Eylül Perşembe günü saat 14.00’da yapacak. Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek toplantının gündem maddeleri şu şekilde;

GÜNDEM

1- İlçemiz Yahşi Mahallesi, 175 ada, 2 parsel içerisinde yer alan trafonun, ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. adına devir işlemlerinin gerçekleşmesine yönelik, 1/1000 ölçekli Trafo Alanı Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. (İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

2- İlçemiz Yeniköy Mahallesi, 1201 ada, 4 parselde kayıtlı taşınmazda, Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi. (İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

3- İlçemiz Turgutreis Mahallesi, Domalan Mevkii, 381 ada, 1 parselin kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan bir kısım alanda hazırlanan İskele (Denize Girme ve Güneşlenme) Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca istenen Kurum görüşümüzün görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

4- İlçemiz Çarşı Mahallesi, 1013 Sokak isminin değiştirilmesine ilişkin alınan 04.07.2019 tarih ve 2019/96 sayılı kararın iptal edilerek, 1013 Sokak isminin yeniden kullanılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi. (İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

5- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Gökçebel Mahallesi, tapunun N18c12d3c pafta, 619 ada, 4 parsel numarasında kayıtlı 86,49 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satışının yapılması konusunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

6- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Göl Mahallesi, tapunun N18-C-14-A-3-D pafta, 104 ada, 6 parsel numarasında kayıtlı 1150,18 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun ilgili maddelerine göre satışının yapılması konusunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

7- Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Geriş Mahallesi, 278 ada, 1 parselde bulunan 2.512,65 m² yüzölçümlü arsa niteliğindeki taşınmazın imar planında “ibadet yeri” olarak belirtilen taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine istinaden cami yapılması için bedelsiz olarak Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilmesi konusunun görüşülmesi. (Emlak ve İstimlak Müdürlüğü)

8- Belediyemizde boş bulunan 5935 unvan kodlu 1. derece Avukat Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli avukat çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi, (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

9- Belediyemizde boş bulunan 6485 unvan kodlu 1. derece Arkeolog Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli arkeolog ve 13600 unvan kodlu 1. derece Sanat Tarihçisi Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli sanat tarihçisi çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi, (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

10- Belediyemizde boş bulunan 8155 unvan kodlu 6. derece Psikolog Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli psikolog çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi, (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

11- Belediyemiz norm kadro cetvelinde Genel İdari Hizmetler sınıfında mevcut olan 9880 unvan kodlu 3. derece (1 adet) Eğitmen kadrosunun iptal edilerek, 8320 unvan kodlu 3. derece (1 adet) Çocuk Eğitimcisi olarak ihdas edilmesi, 3. Derece Çocuk Eğitimcisi Kadrosunda sözleşmeli personel çalıştırılması ve ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi, (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü) 12- 22.07.2007 Tarih ve 26442 sayılı “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen (III) Sayılı Dolu Kadro Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan, derece değişikliklerinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

13- Belediyemiz norm kadro cetvelinde 1. Derece boş bulunan 11153 unvan kodlu Strateji Geliştirme Müdürü kadrosunun, 11110 unvan kodlu 1. Derece Kreş Müdürü kadrosu ile değiştirilmesi, Strateji Geliştirme Müdürlüğünün kaldırılarak, Şeflik olarak Mali Hizmetler Müdürlüğüne bağlanması, yapılacak olan değişikliklerin Belediye Organizasyon Şemasına işlenmesinin görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

14- İçişleri Bakanlığı İstanbul Valiliğince, kuruluşu yasalara uygun bulunarak kurulmasına izin verilen ve dernek tüzüğü onaylanan, Avrupa Birliği (AB) seviyesi öncelikli olmak üzere, Sosyal Demokrat Belediyelerin işbirliği yapabileceği ortamı geliştirmek ve üye belediyelerin hizmet kapasitesini artırmak amacıyla kurulan Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğine (SODEM) ilgili mevzuatlara istinaden üye olunması, Belediyemizi temsil etmek üzere Belediye Başkanının yetkilendirilmesi ve üye aidatlarının ödenmesi hususunun görüşülmesi. (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

15- 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesinde “Belediye Meclisi her ayın ilk haftası, önceden kararlaştırdığı günde toplanır.” Hükmü ile 09.10.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesinde “Meclis toplantıların haftanın hangi günü yapılacağını genel olarak belirleyebilir “ hükmü gereğince meclis toplantı günlerinin belirlenmesinin görüşülmesi. (Yazı İşleri Müdürlüğü)

16- Muğla su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (MUSKİ) tarafından ilçemiz genelinde yapılan arıza ile yeni hat çalışmaları sırasında zarar verilen yolların tamiratları aşamasında harcanan bedellerin tahsil edilebilmesi amacıyla, Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ile Bodrum Belediyesi arasında protokol yapılabilmesi için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g maddesi doğrultusunda Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi. (Fen İşleri Müdürlüğü)

17- Belediyemiz 2019 yılı Gider Bütçesinden fonksiyonel sınıflandırmanın 1. düzeyleri arası aktarma yapılması teklifinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

18- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan işletmelerin dükkan önü işgaliyeleri ile ilgili olarak işgaliye komisyonuna yetki verilmesinin görüşülmesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğü)

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ