logo

19 Aralık 2019

BİLNET OKULLARI EĞİTİM ÜZERİNE DİZAYN EDİLMİŞ

Bodrum BİLNET Okulları yönetici ve öğretmenleri bilgilendirme toplantısında basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Ortakent Mahallesindeki okul yerleşkesinde yapılan basına bilgilendirme toplantısına; Bodrum BİLNET Okulları Anaokulu ve İlköğretim Okulları Müdürü Sibel Dayıoğlu, Özel Bodrum BİLNET Anadolu Lisesi Müdürü Filiz Şen, Rehber Öğretmeni Barış Aygener ve Eğitim Koordinatörü Nihat Akbaş katıldı.

Bodrum BİLNET okulları Bodrum BİLNET Okulları basınla buluştu. Bodrum BİLNET okulları yapılan basın toplantısında anaokulu, ilkokulu, ortaokulu ve lise kademeleri ile faaliyetlerine devam eden okulun 46 sınıf kapasitesi olduğu, açık- kapalı spor salonları, özel dizayn edilmiş 3D, resim, seramik, müzik, maker atölyeleri, cooking odası, kütüphanesi, dans ve drama odaları, fen laboratuarı, satranç odası ve bilgisayar laboratuarları ile Bodrum’da eğitim alanında önemli bir ihtiyaca hizmet verdiği vurgulandı.

Ana kucağından yükseköğretim basamağına kadar geçen süreçte, çağın eğitim stratejilerini, teknoloji ve yöntemlerini kullanarak geleceğe yön verebilen, bilimsel ve yaratıcı düşünebilen, iletişim gücü ve öz güveni yüksek, sanata ve spora ilgi duyan, iki dil bilen, başarılı bireyler yetiştirmeyi hedeflendiğin vurgulandığı toplantıda, her çocuğun yaratıcı olduğunu kabul eden ve bu yaratıcılığını ve ondaki yetenekleri bulup çıkarmanın ise iyi bir eğitim kadrosuyla mümkün olduğunu dikkat çekildiği bilgilendirme toplantısında, okul yöneticileri 2 saat süren bir bilgilendirme yaptı.

Sibel Dayıoğlu: Çocukları tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz…

“Eğitim bir bütün olarak ele alınmalıdır” konusuna dikkat çeken İlköğretim Okulları Müdürü Sibel Dayıoğlu şunları söyledi;

“Özel BİLNET Okulları Okul Öncesi Eğitim Programı, öğrencilerin tüm gelişim alanlarına dönük eğitimsel ihtiyaçlarını karşılayacak kazanımlarla zenginleştirilir. ‘İngilizce Her yerde!’ felsefesiyle yola çıkılmakta, öğrencilerimizin gün içinde maksimum düzeyde İngilizce ile karşılaşarak dili içselleştirmeleri sağlanmakta ve öğrencilerimize dili yaşayarak öğrenmeleri için fırsat sunulmaktadır. Okulun her alanında sunulan zengin öğrenme ortamları ile İngilizcenin öğrencilerimizin hayatının bir parçası haline gelmesi esas alınmaktadır. Ortaokul Eğitim Programı ile BİLNET Okulları; öğrencilerimizin bireysel farklılıklarını gözeterek gelişimlerini destekleyen, problem çözme yeteneklerini geliştiren, analiz yapabilmeyi olanaklı kılan ve bilgi paylaşımını esas alan bireysel veya gruplar halinde çalışmalar yürütülür. Çocukları tam donanımlı bireyler olarak yetiştirmek için çalışıyoruz.”

Filiz Şen: Bodrum BİLNET Liseleri, yeni Dünyanın tanımladığı lise tasarımına uygun hizmet veriyor…

BİLNET Okullarının lise bölümünü yöneten okul müdürü Filiz Şen “Öğrenciler konuşarak, yaparak, tartışarak, sorgulayarak ve gözlemleyerek öğreniyorlar.” buda bizim tam istediğimiz şey diyerek, 21. Yüzyılda bireylerden; Bilgi, Medya ve Teknoloji becerileri, karmaşık problemleri çözebilme, eleştirel düşünceye sahip olabilme, yaratıcılık, insan kaynağı yönetimi, duygusal zekâ, karar verebilme, tartışma yeteneği ve değerlendirme gibi becerilerinin geliştirilmesi beklenir. BİLNET öğrencileri, geleceğin mesleklerine yönlendirilirken, öğrencilerimizin yeniliklere açık, bilimsel gelişmeleri yakından izleyen, teknolojiyi gelişmeleri izleyen ve iyi kullanabilen bireyler olarak yetiştirilmesi amaçladıklarını ifade etti.

“Yaratıcılık, inovasyon, kodlama, liderlik, çözüm odaklılık, iletişim ve iş birliği, teknoloji ve medya okuryazarlığı, eleştirel düşünme, etik sorumluluk gibi beceriler eğitim müfredatı içine yerleştirilerek öğrencilerimizin gelişimi desteklenir. 21. yüzyıl donanımlarına odaklanan beceri atölyeleri sayesinde öğrencilerimiz yaşam boyu gerekli olan kazanımlarla yetiştirilir.” saptamasını yapan Şen, “Teknolojiyle desteklenmiş bir eğitim sisteminin uygulandığı okullarımızda zamanın ruhunu yakalamış, 21. yüzyıl donanımlarına sahip; üç boyutlu eğitim yazılımlarıyla 3D salonlarında gerçekleşen ve öğrencinin tüm duyularına hitap eden öğrenme süreci, çağın ihtiyaç ve beklentilerine uygun insan yetiştirmenin koşuludur.” dedi.

Rehber Öğretmen Barış Aygener ise yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“21. Yüzyılın bir gerçeği var; çocuklar bizden çok ilerideler. İnternet teknolojisinin girmesi, yazılım mühendisliği, robotik mühendisliği gibi yenilikçi alanların girmesiyle beraber artık daha önceki kariyer planlamaları altüst oldu. Dolayısıyla biz de ona uygun bir kariyer planlamaları yapmaya gayret ediyoruz ve çocukları doğru meslek alanlarına yönlendirmeye çalışıyoruz.  İnsanlar, son anlarda verilen üniversite tercihleriyle mesleklerini yapıyorlar. Ama biz burada uzun dönemli izleyerek ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirmeye gayret ediyoruz.”

Share
#

SENDE YORUM YAZ