logo

BELEDİYE MECLİSİ TEK MADDE İLE OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Bodrum Belediye Meclisi Salı günü Bitez Kafe’de belediye taşınmazlarından kaynaklanan alacakların ötelenmesi ile ilgili olarak olağanüstü toplanacak.

Bodrum Belediyesi’nce yapılan açıklamada 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi; “Belediye Başkanı, acil durumlarda lüzum görmesi halinde Belediye Meclisini bir yılda üç defadan fazla olmamak ve her toplantı bir birleşimi geçmemek üzere toplantıya çağırır” hükmü gereğince, Belediye Meclisinin Bodrum Belediyesi Bitez Kafe’de 28.04.2020 Salı günü saat:14:00’de olağanüstü olarak toplanacağı duyuruldu. Meclis toplantısı kapalı oturum şeklinde gerçekleştirecek olup, ziyaretçi kabul edilmeyecek.

Toplantının tek gündem maddesi ise şu şekilde;

“17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, 16.04.2020 tarih ve 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun, “Bazı alacakların ertelenmesi, alınmaması veya yapılandırılması” başlıklı birinci maddesinin “ç” bendi gereğince, yeni Koronavirüs (Covid-19) salgınının İlçemizde neden olduğu ekonomik etkilerinin azaltılması amacıyla; 19.03.2020 tarihinden sonraki dönemlere ait, belediyemiz mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamalardan kaynaklanan bedellerin veya tutarların, 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesi, söz konusu alacakların ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulanmadan tahsil edilmesi hususunun görüşülmesi.

(Mali Hizmetler Müdürlüğü)”

Share
#

SENDE YORUM YAZ