logo

HASTA VEYA RAPORLU İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESHEDİLEBİLİR Mİ ?

İş Kanunumuzun 25. maddesinin I. fıkrasına göre;

İşçinin tek seferde aldığı raporun 17.maddedeki bildirim süresini altı hafta aşması hallerinde iş akdi haklı nedenle feshedilebilir. İşçi bu durumda kıdem tazminatı hak kazanabilir; işsizlik ödeneğinden faydalanabilir.

Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar.

17.maddedeki Haklı fesih bakımından azami rapor süresi :

Kıdemi altı aydan az olan işçiler bakımından 56 günü aşması,

Kıdemi altı aydan 1,5 yıla kadar olan işçiler bakımından 70 günü aşması,

Kıdemi 1,5 yıldan 3 yıla kadar olan işçiler bakımından 84 günü aşması,

Kıdemi 3 yıldan fazla olan işçiler bakımından 98 günü aşması gerekir.

ÖRNEK : Üç yıldan fazla ç…

İşçinin Kısmi ve Telafi çalışmaları neyi ifade eder ?

4857 sayılı İş Yasası’nda: Kısmi süreli çalışma, İşçinin normal çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle, çalışan emsal işçiye göre, üçte ikisi oranına kadar yapılan çalışma, kısmi süreli çalışmadır.

İşyerindeki emsal işçi, haftada 45 saat çalışıyor ise,

en fazla 30 saate kadar yapılan çalışmalar, kısmi çalışma olarak değerlendirilir.

Çalışanlar kısmi çalışma yöntemi ile bildirilirlerse,

o zaman eksik günlerinin,% 3 GSS primlerini,

SGK’ye kendileri ödemek durumundadırlar.

İsterlerse uzun vadeli sigorta kolları primini,

ödeme hakkına sahiptirler.

Kısmi süreli çalışanlar,5 yıla kadar,14 iş günü yıllık izin kullanma hakkına sahiptirler.

İşverenler şayet sizi ayda 30 günden az,SGK’ye bildiriyorsa,eksik gün sebebi kod 07  olarak yani,

puantajlı çalışma olarak bildirilirseniz,30 günden eksik kalan süreler için,GSS primi ödemekten kurtulursunuz.Ama her ay puantaj kaydı tutup, dosyalanmalıdır.

Telafi Çalışması: 4857 İş K. 64. Madde

7226 Torba Kanun 26.03.2020 Tarih

Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi ya da benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine izin verilmesi hallerinde, işveren dört ay içinde (eskisi iki aydı) çalışılmayan süreler için telafi çalışması yaptırabilir. Bu çalışmalar fazla çalışma veya fazla sürelerle çalışma sayılmaz. Telafi çalışmaları, günde üç saatten fazla olamaz ve telafi çalışmasıyla birlikte o günkü toplam çalışma süresi 11 saati aşamaz. Tatil günlerinde telafi çalışması yaptırılamaz.

İşçiye günde 3 saat,ayda 90 saat ve yılda 270 saatten fazla,  mesai yaptırılamaz.

Mehmet Ali DÜZGÜN

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Share
#

SENDE YORUM YAZ