logo

2020 YILI İÇİN GÜNCELLENMİŞ KISA KISA PRATİK BİLGİLER :

Asgari Ücret Brüt……………. : 2.943,00

Asgari Ücret Net………………: 2.324,70

AGİ’siz…………………. ………….:2.103,97

AGİ Bekar…………………………:    220,73

Gelir Vergisi%15……………….:    375,23

Damga binde.7,59…………….:      22,34

KıdemTav.01.01/30.06/20.: 6.730,15

KıdemTav.01.07/31.12/19..:6.379,86

 

Ücretlerde Gelir Vergisi Dilimleri,2020 yılı ;

22.000 TL’ye kadar       % 15

49.000 TL’ye kadar       % 20

180.000TL’ye kadar        % 27

600.000 TL’ye kadar       % 35

600.000  TL’den fazlası  % 40

 

 

2020 yılında Engelli indirimi miktarları şöyle :

 1. derece engelli (%80 ve daha yukarı) 1400 TL
 2. derece engelli (%60-%79 arası) 790 TL
 3. derece engelli (%40-%59 arası) 350 TL

Birinci derece engelli biri için 1400-TL vergi matrahı üzerinden gidersek. 210-TL

İkinci derece engelli biri için 790-TL vergi indirimi üzerinden gidersek :118,5-TL

Üçüncü derece engelli biri için 350-TL vergi indirimi üzerinden gidersek :52,50-TL

Derece Engellinin maaşına yansıyacaktır.

 

NETTEN BRÜTE HESAPLAMA FORMÜLLERİ:

%15 Vergi İçin =  Net/0,71491

%20 Vergi İçin =  Net/0,67241

%27 Vergi İçin =  Net/0,61291

Damga Vergisi=Binde 7,59 yani 0,00759

FORMÜL : (%100-%14-%1×%15=12,75) (12,75+14+1+0,759=28,509) 100-28,509 = 71,491 YAPAR …YANİ %15 İçin NET/0,71491 FORMÜLÜ GEÇERLİDİR …

 

Malülen ve Engelli Emekliliği için 1’den fazla Raporun olması durumunda,

BALTHAZARD yöntemi ile hesaplama yapılır :

2 Rapor 50+30 olsun,hesaplaması :

İlk önce en yüksek olan Raporu 100’den çıkar :

100-50=50 50×30=1500 1500÷100=15 15+50=65

3 Rapor var ise 50+30+20 olsun,hesaplaması :

İlk önce ilk iki raporun hesap sonucu birinci sıradadır.

Yani 100-65=35 35×20=700 700÷100=7 65+7=72

Eğer hasta 60 yaşından büyükse % 10 daha ilave olur ve %72+%10 = %82 Rapor verilir.

 

Emzirme Ödeneği ;

01.01.2019 – 31.12.2019  178,00

01.01.2020 – 31.12.2020  204,00

(a) için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

(b) için 120 gün ile prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Zaman aşımı süresi 5 yıldır.

 

Kadınlara Süt İzni İçin ;

Kadın işçilere bir yaşından küçük çocuklarını emzirmeleri için günde toplam 1,5 saat süt izni verilir.

Doğum Yardımı ;

Doğumda 1. Çocuk için : 300. TL’dir.

Doğumda 2. Çocuk için : 400. TL’dir.

Doğumda 3. Çocuk için : 600. TL’dir.

15.05.2015 sonrası doğan çocuklar için geçerlidir.

Ancak ilk iki çocuk bu tarihin dışında kalsa bile üçüncü çocuğun 2020 yılında doğduğunu örneklersek,bu durumda alınacak yardım 600 TL olacaktır.

Ek-5 isteğe bağlı tarım sigortası emeklilik şartları :

Şikayet halinde SGK,Ek-5 sigorta hizmetlerinizi iptal edebiliyor.Çiftçilik kaydınızın olmaması,(Ziraat Odası)

Aktif ticari vergi kaydınızın olmaması,Herhangi bir işte çalışmıyor olmanız gerekmektedir.2020 yılı için  27 gündür.Hizmet dökümünde 30 gün gösterilir,

Her Yıl Bir Gün Artar.%20 Emeklilik,%12,50 Genel Sağlık Sigortası,%2 iş kazası meslek hastalıkları Primidir.Ek-5 liler 4/a’lı sayılır 2023’te 30 gün olacak.

Babaya da İş Kanununda ;

Eşinin doğum yapması halinde 5 gün Yakınlarının ölümünde ise 3 gün ücretli izin var.

Yıllık izin İçin ;

İş kanununda işçilere ilk seferde 10 günden aşağı ücretli izin kullandırılamaz.

10 günden fazlası için, taraflar anlaşarak istedikleri kadar bölebilirler.

SGK SİGORTA PRİM ORANLARI

 1. a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık

ve Analık Sigortası)

Sigortalı Payı %          İşveren Payı %

—                                     2

 1. b) Genel Sağlık Sigortası Primi

Sigortalı Payı %          İşveren Payı %

5                                   7,5

 1. c) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prm

Sigortalı Payı %          İşveren Payı %

9                                   11

 1. d) İşsizlik Payı : İşçi + İşveren Payı (Devlet % 1)

% 3

Toplam Prim Oranı =  37 , 50

Önemli Not :

Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı,  % 1 ilâ % 6,5 oranları arasında iken ; 01.09.2013 tarihinden itibaren % 2’de sabitlenmiştir.

EMEKLİLERİN SGDP ORANLARI

 1. a) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi

Sigortalı Payı %          İşveren Payı %

—-                                   2

 1. b) Sosyal Güvenlik Destek Primi

Sigortalı Payı %          İşveren Payı %

7,5                                22,5

Toplam Prim Oranı =  32 , 00

BAĞ-KUR’LULARIN PRİM ORANLARI

 1. a) Malüllük, Yaşlılık ve Ölüm Sigortaları Prm

% 20

 1. b) Genel Sağlık Sigortası Primi

% 12,5

 1. c) Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi (İş Kazası, Meslek Hastalığı, Hastalık

ve Analık Sigortası)

% 2

 1. d) Esnaf Ahilik Sandığı Primi (Devlet % 1)

% 2

Toplam Prim Oranı =  36 , 50

İŞSİZLİK PRİM ORANLARI

İşçi Payı:%1 İşveren Payı:%2 Devlet Payı:%1

Toplam Prim Oranı =  04 ,00

2020 Asgari Ücret Desteği : 75 TL’dir.

 

Mehmet Ali Düzgün

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Share
#

SENDE YORUM YAZ