logo

TÜRK VATANDAŞLARINA ÇEŞİTLİ HAKLAR İLE AYLIKLAR BAĞLANMIŞTIR

KAYMAKAMLIK ENGELLİ AYLIĞI :

2020 yılında:yüzde 40 ile yüzde 69 arasında engeli olan vatandaşlar 536 TL seviyesine,

yüzde 70 üstü engeli olan vatandaşların da maaşları 804 TL seviyesine çıktı.

Hanede kişi başı ortalaması gelirin NET asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekiyor.

 

KAYMAKAMLIK 65 YAŞ AYLIĞI :

2020 yılında 65 yaş aylığı 671 TL oldu.

Sadece eşlerin gelirlerinin toplamının ;

NET asgari ücretin 3’te 1’inden az olması şartı var.

Ülkemizde ortalama 675.000 kişi 65 yaş aylığı alıyor.

 

ENGELLİ/YAŞLI EVDE BAKIM DESTEĞİ :

2020 yılı evde bakım desteği 1.457 TL oldu.Engelli bireyin ‘ağır engelli’ibareli raporu olması şartı ile,Yasaya göre uygun şartları taşıyan, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelir Asgari ücretin üçte ikisinden az olan(AGİ çıkartılır) engelli yakınlarına’ evde bakım ücreti’ ödenir.Evde bakım ücreti alan kişinin engelli bireye kesintisiz 8 saat fiili bakım vermesi gerekir.evde bakım aylığı her ay ödenmektedir.Sosyal hizmetler ilçe müdürlüğüne başvurulur.

2020 yılında Engelli indirimi miktarları şöyle :

  1. derece engelli (%80 ve daha yukarı) 1400 TL
  2. derece engelli (%60-%79 arası) 790 TL
  3. derece engelli (%40-%59 arası) 350 TL

Birinci derece engelli biri için 1400-TL vergi matrahı üzerinden gidersek. 210-TL

İkinci derece engelli biri için 790-TL vergi indirimi üzerinden gidersek :118,5-TL

Üçüncü derece engelli biri için 350-TL vergi indirimi üzerinden gidersek :52,50-TL

Derece Engellinin maaşına yansıyacaktır.

 

ENGELLİ ÖTV’SİZ ARAÇ ALMA ORANLARI :

Engellilik derecesi %90 veya daha fazla olan malûl ve engelliler beş yılda bir defa olmak üzere ÖTV muafiyetinden yararlanabilmektedir.3.derece akrabalarına kadar kullanma izni veriliyor.Ayrıca taşıtta herhangi bir mekanik ilave veya tadilat yapılması şartı da aranmamaktadır. ÖTV oranı % 0 Araçları kendileri kullanamazlar.Ağır engellinin ehliyet sahibi olması gerekmez.

%40 ile %89 arası engellilik derecesi olanlar ise araçları, bizzat kullanmak amacıyla engelliliğine uygun hareket ettirici özel tertibat yaptırmaları durumunda araçların ilk iktisabında  B veya A Sınıfı ehliyet almak koşulu ile vergi indiriminden yararlanabilmektedirler.

Otomatik vites kullanma zorunluluğu vardır.

2.el araçlarda ÖTV indirimi uygulanmaz.

5 yıl süreyle kimseye satılamaz.

Ancak raporu %40 ile %89’un altında olan işitme, görme veya zihinsel engelliler, böbrek rahatsızlığı, kalp nakli veya rahatsızlığı olanlar ise özel tüketim vergisi istisnasından yararlanamamaktadır.

Vergi dairelerine gerekli belgelerle başvurulur.

ÖTV indiriminin bir kısmından faydalanabiliyorlar.

(ÖTV matrahı %45 ile %60 arasıdır.Net %30 civarıdır)

Ülkemizde yaklaşık 8 milyon engelli bulunmaktadır.

 

CENAZE ÖDENEĞİ ALMA KOŞULLARI :

2020 yılı ödeme tutarı 800,77 TL’dir.

Cenaze ödeneğinden faydalanmak için sigortalının;

İş kazası ve ya meslek hastalığı sonucu,

Sürekli iş görememezlik geliri, malullük ya da yaşlılık aylığı almakta iken,

Kendisi için en az 360 gün malullük, yaşlılık sigortası primi bildirilmiş iken,Vefat etmesi durumunda, vefat eden sigortalının hak sahiplerine ödenir.

 

Cenaze ödeneği kimlere ödenir?

Sosyal Güvenlik Kurumu cenaze ödeneğini, vefat eden sigortalının eşine, eşi yok ise çocuklarına, çocukları da yok ise anne babasına, anne babası da yok ise kardeşlerine verilmektedir. Şayet vefat eden sigortalının cenazesi bu kişiler haricinde başka bir kişi tarafından kaldırılmış ve bu durum belgelenmiş ise cenaze ödeneği bu kişilere ödenebilmektedir.

 

KIZLAR İÇİN EVLENME (ÇEYİZ) PARASI NEDİR ?

Resmi adı evlenme ödeneği olan çeyiz yardımı, SGK’den yetim aylığı alan kız çocuklarının resmi nikahlı olarak evlenmeleri halinde almaya hak kazandıkları bir ödemedir. 5510 Sayılı Yasa gereğince yetim aylığı alan kız çocuklarının maaşı evlenmeleri halinde kesilir. Devlet, yetim aylığı alan kız çocuklarına evlenirlerken maddi destek sağlamak adına, aldıkları yetim aylığı tutarının 24 katını, yani 2 yıllık maaş miktarını nakit olarak tek seferde öder.

SGK YOL VE GÜNDELİK ÖDEMELERİ :

Yol ve gündelik ödemesi sigortalının kendisine ve bakmakla yükümlü bulunduğu hak sahiplerine yani anne,baba,eş ve çocuklara yapılır.

Hasta sevk belgesinin doldurulması ve sevk belgesinde hekim imza ve kaşesinin bulunması gerekmektedir(Başhekim onayına gerek bulunmamaktadır),Sevkin yapıldığı gün de dahil olmak üzere 3 iş günü içerisinde sevk edilen hastaneye gidilmesi,Gerekmektedir.

 

SGK Yol ve Gündelik Ödemesi Şartları Nelerdir ?

Kişilerin, müracaat ettikleri sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda yapılan hekim veya diş hekiminin muayenesi veya tedavisi sonrasında, gerekli teşhis veya tedavi cihazlarının veya ilgili branş uzmanının bulunmaması gibi tıbbi ve zorunlu nedenlerle yerleşim yeri dışındaki sağlık hizmeti sunucusuna sevk yapılması gerekmektedir.Aile hekiminin yapacağı sevkler kabul edilmeyecektir.

 

ÇEYİZ HESABINI KİMLER AÇABİLİR ?

Çeyiz hesabı açarak birikim yapan ancak hesaplarından sürekli olarak para çekimi yapanlara da devlet katkısı verilmiyor. Bu sebeple şartları iyi anlamak gerekiyor.

T.C. vatandaşları ve mavi kart sahipleri

18 yaşını doldurmuş olanlar şahsen,

18 yaşından küçükler velileri ya da vasileri aracılığı ile çeyiz hesabı açabilir.Hesap açabilmek için ilk evliliğin 27 yaşına kadar yapılıyor olması gerekir.Hesaplara 3 yıl düzenli olarak ödeme yapılması gerekiyor.

24 yaşına kadar herkes çeyiz hesabı açabilir.

Çiftlerin ortak hesap açması mümkün değildir.

Yatırım yapmak isteyen çiftlerin hesapları ayrı ayrı açması gerekir. Böylece her ikisi de devlet katkısı alabilir.

Ödemeler aylık ya da 3 aylık yapılabiliyor.

Bir dönem içerisinde iki defadan fazla para çekimi yapılmaması gerekmektedir.Bu şartları taşıyanlar bankalara giderek hesaplarını açabilirler.

Düzenli aylık ödemelere ilişkin alt sınır 190,32 TL, üst sınır 1.903,23 TL’dir. Ödemelerin üç aylık ödeme planına göre yapılması durumunda 3 ayda bir yapılacak ödeme tutarı asgari 570,96 TL ve azami 5.709,69 TL’dir. Düzenli ödemeler, alt ve üst sınırlar dahilinde kalınmak kaydıyla, farklı tutarlarda yapılabilir.

Çeyiz Hesabı’nın Düzenli Ödeme Sürelerine Göre 2020 Yılı İçin Geçerli Olan Devlet Katkısı Oran Ve Tutarları ?

36 aydan daha az bir süre ile birikim yapılması halinde devlet katkısı ödenmez.36-47 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 20 ile çarpılır; ödenecek tutar 7.967,70 TL’yi geçemez.48-59 ay için hesaptaki birikim tutarı yüzde 22 ile çarpılır; ödenecek tutar 9.193,50 TL’yi geçemez.

60 ay ve üzeri için hesaptaki birikim tutarı yüzde 25 ile çarpılır; ödenecek tutar 11.032,20 TL’yi geçemez.

 

DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABI AÇMA :

Kendine ait bir evi olmayan şahıslara Devletin ev almalarını sağlamak hedefiyle verdiği bir katkıdır.

Konut Hesabı Açmak İçin Şartlar 18 yaşında ve Türk vatandaşı olmak,Tamamı kendi adına kayıtlı konutu olmaması,Konutu alacağı tarihe kadar en az 3 sene  konut hesabına ödeme yapmış olması,Devlet katkısı alabilmek amacıyla başvurmuş bulunduğu konut dışında diğer bir konutu bulunmaması,Konut birikim hesabı açıldığında, üstüne kayıtlı evi olanlar adına ev hesabı açılamaz.

18 yaşından küçüklere vasi ve velileri hesap açabilecek. Konut hesabına bir defaya mahsus olmak üzere açılış tarihinde üst sınırı aşan bir tutar yatırılabilecek.

2020 yılı Aylık ödemelere ilişkin alt sınır 475,82 TL üst sınır 4.758,07 TL’dir.

Üç aylık ödemelere ilişkin alt sınır 1.427,46 TL üst sınır 14.274.21 TL’dir.

Açılış esnasında bir defaya mahsus olmak üzere azami 57.096,83 TL’ye kadar para yatırılabilir.

Devlet katkısının hesaplanmasında, konut edinim tarihindeki birikim esas alınır.Devlet katkısı, düzenli ödeme süresi;36 ila 47 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 15’idir. Ancak, ödenecek tutar 24.741,96 Türk Lirasını geçemez.48 ila 59 ay olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 18’idir. Ancak, ödenecek tutar 26.645,19 Türk Lirasını geçemez.60 ay ve üzeri olanlar için, hesaptaki birikim tutarının yüzde 20’sidir. Ancak, ödenecek tutar 28.548,42 Türk Lirasını geçemez.

 

DEVLETİN ELEKTRİK FATURASI DESTEĞİ :

Elektrik Tüketim Desteği asgari geçim ücretinin altındaki ailelere belli miktarlarda yapılan elektrik faturası yardımı anlamına gelir.Bu yardımdan faydalanabilmek için en önemlisi ailelerin fakirlik yardımından da faydalanıyor olması gerekiyor.Kullanımlarınız devlet tarafından karşılanır ve kalanı sizlere elektrik faturasında ödeme taahhütü olarak gönderilir.Bunun için PTT şubelerine gidip faturanızı ve Sosyal Yardımlaşmadan yararlandığınızı İBRAZ etmeniz gerekmektedir.

 

2020 yılında devlet hane nüfusunu dikkate alarak bu noktada elektrik faturalarınızın belli bir kısmına kadar olanını öder.

1 – 2 Kişilik Hane Nüfusu: 75 kWh (Aylık)

3 Kişilik Hane Nüfusu: 100 kWh (Aylık)

4 Kişilik Hane Nüfusu: 125 kWh (Aylık)

5 ve Üzeri Kişilik Hane Nüfusu: 150 kWh (Aylık)

 

RESMİ NİKAHLI EŞİNİ KAYBETMİŞ KADINLAR :

Eşi Vefat Etmiş sosyal güvencesi olmayan fakir ve muhtaç durumu bulunan,resmi nikahlı eşini kaybetmiş olan kadınlara Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) iki ayda bir 587,00 TL veriyor.

Maaşlar 1 ile 5’i arası Ziraat ve Ptt banka yatmaktadır.

 

SGK EMZİRME ÖDENEĞİ :

2020 yılı ödemesi   204,00 TL’dir.

(4/a) için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,

(4/b) için 120 gün ile prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması şarttır.

Zaman aşımı süresi 5 yıldır.

 

KAYMAKAMLIK DOĞUM YARDIMI :

Doğumda 1. Çocuk için : 300. TL’dir.

Doğumda 2. Çocuk için : 400. TL’dir.

Doğumda 3. Çocuk için : 600. TL’dir.

15.05.2015 sonrası doğan çocuklar için geçerlidir.

Ancak ilk iki çocuk bu tarihin dışında kalsa bile üçüncü çocuğun 2020 yılında doğduğunu örneklersek,bu durumda alınacak yardım 600 TL olacaktır.

 

MUHTAÇLIK MAAŞI NEDİR,NASIL ALINIR ?

Muhtaçlık maaşı almak için Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne başvuru yapmak gerekmektedir.Muhtaçlık aylığı alabilmek için gerekli kriterler:Muhtaç aylığı alabilmek için yaş sınırı çocuklar için 18 olarak belirlenmiştir. Engelli olan vatandaşlar için herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.Anne ya da babası vefat etmiş olan muhtaç çocuklar,Yüzde kırk engeli olan vatandaşlar,

Herhangi bir sosyal güvenesi olmayan vatandaşlar,

Mahkeme kararı ya da kanun kapsamında bakım altında olmamış olmak,

Aylık alanların; vefatı, muhtaçlığın ortadan kalkması ya da bakım altına alınması, yetim erkek çocuğun 18, yükseköğrenimde ise 25 yaşını tamamlaması, aylığın aralıksız 3 ay alınmaması halinin tespitini takip eden ay başından itibaren alıkları kesilir.Başvuru sahiplerinin herhangi bir taşınmaz ya da aracının olmaması gerekmektedir.Muhtaç aylığı başvuru formu doldurulmalıdır. Bu formlar muhtarlıklardan alınabilir.

Başvuru sahipleri engelli ise sağlık raporu alınmalıdır.

Nüfus cüzdanı fotokopi gerekmektedir.www.vgm.gov.tr ve 0312 415 50 00 numara aranarak muhtaç ödemesi ile ilgili sorgulamalar yapılabilir.

Muhtaç aylığı ödemeleri 2020 yılında her ay olmak üzere 914,49 TL olarak belirlenmiştir.2022 aylığı ile muhtaç aylığı farklı ödemelerdir. Muhtaç aylığı; Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından, ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilmektedir. 2022 aylığı ise Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından ödenen bir aylıktır.Hanede, kişi başına düşen gelir için muhtaçlık sınırı olan AGİ düşüldükten sonra kalan Net asgari ücretin 3’te birinden az olması gerekmektedir.Muhtaç aylığı PTT şubelerine ya da vatandaşların Ziraat Bankası hesaplarına ödenmektedir.

 

FAKİR AİLELERE KAYMAKAMLIKTAN PARA YARDIMI :

Genel olarak sosyal yardımlaşmadan para yardımı almak için;Herhangi bir sosyal güvencesi bulunmamak,

Sigortalı olarak bir işte çalışamayan, sağlık ve benzeri sebeplerle çalışamayacak durumda olamak,

Üzerine ev ve araba gibi kayıtlı malı bulunmamak,

SGK’dan emekli maaşı, dul maaşı, yetim maaşı ve benzeri türde maaşı ve geliri olmamak,Hanesinde kişi başı geliri muhtaçlık sınırı altında olmak. Muhtaçlık sınırı her yıl asgari ücrete göre yeniden belirlenir.

Muhtaçlık sınırı net asgari ücretin üçte biri veya daha az olan aylık geliri ifade etmektedir.Para yardımı başvurusu yapıldıktan sonra, KAYMAKAMLIK gerekli çalışmaları başlatır ve nakdi yardım değerlendirme formu hazırlar. Ne kadar para yardımı yapılacağı, kaç ay yapılacağı gibi konularda kararı mütevelli heyet verir. Genellikle 200 TL ile 800 TL arasında para yardımı kararı verilmektedir.

Devlet para yardımı yapmadan önce sosyal yardım başvurusu yapan kişinin maddi durumu ile ilgili bir inceleme başlatır.

Başvurmayı düşündüğünüz yardım türünde fakirlik kağıdı almak zorunlu olmasanız bile,yardım parası alma noktasında sizin için faydalı olacaktır. Fakirlik belgesi muhtarlıktan alınır. Mahalle muhtarınıza giderek fakirlik belgesini kolayca alabilirsiniz.Fakirlik belgeniz olursa nakdi yardım, ayni yardım almanız çok daha kolaylaşacaktır.Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, kaymakamlık yardım parası ödemeleri büyük çoğunlukla ayın 1’i ile 5’i arası yapılır.

 

Mehmet Ali Düzgün

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Share
#

SENDE YORUM YAZ