logo

DUL&YETİM , ANNE&BABA İÇİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ İLE İLGİLİ ; SORULAR VE CEVAPLAR :

İlk Soru ;

SSK’dan dul aylığı alıyorum;Emekli Sandığından emekli ölen babamdan yetim aylığı alabilir miyim ?

SSK ‘dan dul aylığı alanlar , Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.

Yeni Soru ;

Babam SSK emeklisi ben evlenmemiş kızı olarak Emekli Sandığı emeklisi oldum;SGK’den yetim aylığı da alabilirmiyim?

Emekli Sandığından emekli aylığı aldığınızdan, SSK emeklisi babanızdan yetim aylığı alabilmeniz mümkün değil. Siz SSK, babanız Emekli Sandığı emeklisi olsaydı, babanızdan yetim aylığı almanız mümkün olacaktı. Zira kız çocuğunun SSK veya Bağ-Kur’a tabi olarak çalışması veya buralardan kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı alması, Emekli Sandığından yetim aylığı almasına engel değil.

Yeni Soru ;

Okuyan Yetim Maaşı :

Annem rahmetli babamdan emekli aylığı alıyor. Erkek kardeşim de 18 yaşında ve bu yıl okul gereği sigortalı işe başladı staj yapıyor. Kardeşim de bu sürece kadar maaş alıyordu, o kesildi ve anneme devrolmadı. Annem o kardeşimden kalan tutarı geri alamıyor mu ; ne yapılması gerekiyor ?

Yetim aylığı alan hak sahibi çocuklardan lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yükseköğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmayan ve öğrencilik nitelikleri devam edenlerin hizmet akdine tabi çalışmaları durumunda da yetim aylıkları kesilmez. Kardeşinizin maaşı kesilmiş ise SGK’na müracaat ederek tekrar maaşını bağlattıra bilirsiniz.

Yeni Soru ;

Bakım Aylığı Alan İçin SSK Ödeniyor mu ?

Ben % 94 ağır engelli biriyim. Eşim bakım aylığı alıyor ama sigortalı değil. Bakıcıların sigortalarını devlet ödüyor teşvik var deniyor. Eşimi nasıl sigortalı yapabilirim? Bu teşvik ne kadar doğru, bilgi verir misiniz?

Bakım aylığı alan kişiler için şu an SSK ödemesi diye bir teşvik veya kanun yoktur. Bakımı yapan kişiler için bir dönem gündeme gelmişti ama şu an böyle bir kanun veya teşvik yoktur.

Yeni Soru ;

Emekli Sandığı Emeklisi bir bayanım. Ölen annem ve babam da Emekli Sandığı Emeklisi. Her iki aylığı birlikte alabilir miyim ?

Her iki aylığı birlikte alamazsınız.Ancak, yüksek olanı tercih edebilirsiniz. 5434 sayılı Kanunun 75 inci maddesinde bu konu düzenlenmiştir.

Yeni Soru ;

Babam SSK emeklisiydi vefat etti,ben yetim aylığı alıyordum,devlet memuru oldum ; yetim aylığım kesilir mi ?

Devlet memuru olmanız münasebeti ile yetim aylığınız kesilmeyecektir.

Yeni Soru ;

Eşim 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti. SSK’ya tabi çalışıyorum.5510 sayılı Kanuna göre Emekli Sandığından dul aylığı alabilir miyim ?

Kanuna göre eşlerin çalışması dul aylığı bağlanmasına engel bir durum olmadığından tarafınıza aylık bağlanır.

Yeni Soru ;

Anne ve Babamdan Maaş Alabilir miyim ?

Annem 2015, babam 2016 yılında vefat etti. İkisi de SSK emeklisiydi. Ben boşanmak üzereyim. Ne kadar maaş alabilirim ?

5510 Sayılı Kanuna göre kız çocuklarına anne ve babadan bağlanacak aylık ;

Anne babanın ölümünün 30.09.2008 sonrası olması halinde,

ANNE (4A) BABA (4A) yani ikisi de SSK’lı ise yetim kız çocuğu çalışmamak ve emekli maaşı almamak kaydıyla yüksek aylığın tamamını düşük aylığında yarısını alır.

Yeni Soru :

Annem ölen babam üzerinden ölüm aylığı almaktadır. Annemin işe girerek sigortalı olarak çalışması durumunda ya da kendi çalışmasından dolayı emekli olması durumunda babamdan aldığı aylık kesilir mi ?

Ölüm aylığı alan eşlerin ödemesi iki durumda kesilir. Birincisi ölüm aylığı alırken evlenmeleri, ikincisi ise vefat etmeleri halinde aylıktan düşerler. İşe girip çalışmaları veya emekli olmaları halinde eşlerden alınan aylık kesilmez, sadece aldıkları oran düşer. Örneğin; anneniz başka bir çocuğu yoksa yani aylıkta tekse maaşın yüzde 75’i oranında aylık almaktadır. İşe girmesi halinde bu oran yüzde 50’ye düşecektir.

Eğer bir çocuğu varsa, aldığı aylık yine yüzde 50’dir ve işe girmesiyle herhangi bir düşme yaşamayacaktır.

Yeni Soru :

Memur emeklisi kadın, Emekli Sandığı emeklisi vefat eden babasından yetim aylığı alabilir mi?

5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu Madde 94 hükmündeki kurallara göre:Emekli Sandığı kanununa tabi görev yapanlardan iki yönden aylığa hak kazanma halinde aylıkların birinin tercih edilmesi gerekiyor. Bu sebeple, memur olarak kendi aylıkları bulunan kişiler, memur vefat etmiş babalarından ayrı bir aylık alamazlar. Yalnızca babalarının aylıkları yüksekse tercih talebinde bulunabilirler ve yüksek olan aylık kendilerine ödenir, kendi aylıkları ödenmez.

GENEL ÖNEMLİ NOT: Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin olmaması halinde, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.

Yeni Soru ;

4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan bekar bir bayanım. BAĞ-KUR emeklisi iken vefat eden babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

 

Kız çocuklarına aylık bağlanabilmesi için; sigortalı olarak çalışmamaları ve herhangi bir yerden aylık almamaları gerekmektedir. 4/a sigortalısı olmanız nedeniyle babanızdan dolayı yetim aylığı bağlanması mümkün değildir.

Yeni Soru ;

SSK’dan dul aylığı alıyorum;Emekli Sandığından emekli ölen babamdan yetim aylığı alabilir miyim ?

SSK ‘dan dul aylığı alanlar , Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.

Yeni Soru ;

26 yıllık devlet memuru iken vefat eden babamdan yetim aylığı alan kız çocuğuyum. 657 sayılı Kanunun 4/b kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atamam yapıldı. Yetim aylığım kesilir mi ?

Sigortalı olarak çalışmanız halinde yetim aylığınız kesilmeyecektir. 5434 sayılı Kanunun 66, 67 ve 68 nci maddelerinde bu konuyla ilgili olarak detay bilgiler bulunmaktadır.

Yeni Soru ;

SSK emeklisi bir bayanım. Babam Emekli Sandığı emeklisi iken vefat etti, babamın emekli aylığından yararlanabilir miyim?

Babanızdan dolayı yetim aylığı alabilirsiniz.

Bekar veya dul olmanız gerekmektedir.

Yeni Soru ;

SSK’ya tabi olarak çalışıyorum. Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

SSK’ ya tabi çalışan yetimler,aylık alabilirler. Ancak sağlık yardımından faydalanamazlar.

5434 Kanun 67, ve 68. maddeleri

Yeni Soru ;

Eşimden SSK’dan dul aylığı alıyorum. SSK emeklisi iken vefat eden babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Hem eşinden, hem de anne veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da anne veya babasından aylık bağlanabilir.

Yeni Soru ;

Eşimden BAĞ-KUR’dan dul aylığı alıyorum. Babamdan Emekli Sandığından yetim aylığı alabilir miyim?

BAĞ-KUR’dan dul aylığı almanız, Emekli Sandığından yetim aylığı almanıza engel değildir.

5434 Kanun 67 ve 68. maddeleri.

Yeni Soru ;

BAĞ-KUR emeklisi eşimden dul aylığı alıyorum. Aynı zamanda babamdan da BAĞ-KUR’dan kız yetim aylığı alabilir miyim?

 

Her iki aylığı birlikte almanız mümkün değildir. Tercih ettiğiniz dosyadan aylık talebinde bulunabilirsiniz.

Yeni Soru ;

SSK/Bağkur’dan kız yetim aylığı alıyorum. İsteğe bağlı sigortalı olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

5510 sayılı Kanun kapsamında İsteğe bağlı sigortalılık çalışma olarak değerlendirilmediğinden, isteğe bağlı sigortalı olan çocuklara Kanunda belirtilen diğer koşulların da yerine gelmesi halinde ölüm sigortasından gelir/aylık bağlanır. Ancak bu sigortalılıkları sonucu kendilerine gelir/aylık bağlanması halinde aldıkları yetim aylıkları kesilir.

Yeni Soru ;

26 yıllık devlet memuru iken vefat eden babamdan yetim aylığı alan kız çocuğum. 657 sayılı Kanunun 4/b kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak atamam yapıldı. Yetim aylığım kesilir mi?

Sigortalı olarak çalışmanız halinde yetim aylığınız kesilmeyecektir.

5434 Kanun 67 ve 68. maddeleri

2008’den önce emekli sandığı EŞDEN ve SSK’LI BABADAN yetim aylığı İKİSİ TAM ÖDENİR.

Yeni Soru ;

Babam 6 yıllık Devlet Memuru iken vefat etti ve tarafıma kız yetim aylığı bağlandı. 657 sayılı Kanunun 4/b kapsamında sözleşmeli öğretmen olmam halinde yetim aylığım kesilir mi?

5510 sayılı Kanuna göre çalışmaya başladığınız tarihi takip eden ay başından itibaren aylığınız kesilir.

GENEL ÖNEMLİ NOT: Hizmet süresi 5 ile 10 yıl arası olanların yetimleri; aylık gelirlerinin olmaması halinde, Emekli Sandığından yetim aylığı alabilirler.

Yeni Soru ;

BAĞ-KUR emeklisi eşimden dul aylığı alıyorum. Aynı zamanda babamdan da BAĞ-KUR’dan kız yetim aylığı alabilir miyim?

Her iki aylığı birlikte almanız mümkün değildir. Tercih ettiğiniz dosyadan aylık talebinde bulunabilirsiniz.

Yeni Soru ;

4/a (SSK) sigortalısı olarak çalışan bekar bir bayanım. BAĞ-KUR emeklisi iken vefat eden babamdan yetim aylığı alabilir miyim?

Kız çocuklarına aylık bağlanabilmesi için; sigortalı olarak çalışmamaları ve herhangi bir yerden aylık almamaları gerekmektedir. 4/a sigortalısı olmanız nedeniyle babanızdan dolayı yetim aylığı bağlanması mümkün değildir.

Yeni Soru ;

SSK’dan yetim aylığı alan kız yetimim. Bir günlük SSK (4/a)’ya giriş-çıkış yaparsam aylığım kesilir mi?

Kız çocuklarının aylıkları, sigortalı işe girmeleri halinde kesilir. İşten ayrılmaları halinde talep edilirse tekrar aylık bağlanır.

Yeni Soru ;

Çiftçi BAĞ-KUR’undan dolayı yetim aylığı alan bir bayanım. Evlendiğimde evlenme ikramiyesi alabilir miyim?

Çiftçi BAĞ-KUR’undan dolayı yetim aylığı kız çocuklarının evlenmeleri halinde, evlenme ikramiyesi ödenmektedir.

Yeni Soru ;

Babam SSK emeklisiydi vefat etti,ben yetim aylığı alıyordum,devlet memuru oldum ; yetim aylığım kesilir mi ?

Devlet memuru olmanız münasebeti ile yetim aylığınız kesilmeyecektir.

Yeni Soru ;

Kız Çocuğuna HEM ANNEDEN HEMDE BABADAN aylık bağlanır mı ?

Anne ve babasının ölümü sonrası, anne yada babasından birinin 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu kapsamında yani devlet memuru diğerinin de SSK veya Bağ-Kur’lu olması halinde, yetim kız çocuklarına Her iki aylıkta TAM olarak ödenir.

Ölen anne ve baba ssk ve bağkurlu ise biri TAM diğeri YARIM ödenir.

Çalışan veya çalışmayan kız veya erkek çocuğa devlet memuru anne babadan tercihen biri TAM ödenir.

Yeni Soru ;

Ölen çocuğundan ANNE BABAYA maaş bağlanır mı ?

İlk şart, aylık gelirin asgari ücretin net tutarından az olması şart.

Hak sahibi eş ya da çocuklardan artan hisse bulunması gerekiyor.

Sigortalının çocuk sayısı ikiden az ise anne ve baba için artan bir hisse bulunuyor.

Ancak 65 yaşın üstünde olan anne-babaya diğer şartları sağlamak şartıyla artan hisse şartı olmasa dahi aylık bağlanıyor.

Bu durumda diğerlerinin hissesinde bir indirim yapılarak anne babaya maaş ödeniyor.

BİRDEN FAZLA BAĞLANAN GELİR VE AYLIKLAR :  (Tam/Yarım Ödenmesi)

1 Ekim 2008’den sonra bağlanan aylık ve gelirler:

EŞLER İÇİN : Yaşlılık aylığı ile dul aylığı Koca veya kadına bağlanırsa her ikisi de tam ödenir.

Ana ve babadan ayrı ayrı hak kazanana, yüksek aylık tam, düşük yarım ödenir.

Birden çok çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en çok ödemeye imkan veren 2 aylıktan yüksek tam, düşük yarım ödenir.

Hem eşinden hem ana ve babasından ölüm aylığına hak kazanan tercih yapabilir.

Dul kaldıktan sonra ikinci eşini de kaybedenler iki eşinden kalan aylıklardan birini tercih edebilir.

Eşlerden biri iş kazasından ya da meslek hastalığından dolayı ölmüşse, yüksek aylığın tamamı, düşük olanın yarısı ödenir.

2008’den önce emekli sandığı EŞDEN ve SSK’LI BABADAN yetim aylığı İKİSİ TAM ÖDENİR.

2008’den önce Emekli Sandığı’na tabi eşinden ölüm aylığı bağlanana SSK’lı babadan yetim aylığı bağlanırsa ikisi de tam ödenir.

2008’den önce ölen SSK’lı eşinden dul aylığı alırken SSK’lı babasından dolayı yetim aylığına hak kazanan kişi tercih yapabilir.

Mehmet Ali DÜZGÜN

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Share
#

SENDE YORUM YAZ