logo

01 Eylül 2020

BELEDİYE MECLİSİ 3 EYLÜL PERŞEMBE GÜNÜ TOPLANIYOR

Bodrum Belediyesi’nin 2020 yılı Eylül Ayı Olağan Meclis Toplantısı 03.09.2020 Perşembe günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekildedir.

GÜNDEM

I-  BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II- GEÇEN TOPLANTI TUTANAĞINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporlarının Görüşülmesi

a) Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/51 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Türkkuyusu Mahallesi, 1205 ada, 1-69-70-71 parsel numaralı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin hazırlanan, Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin alınan 26.08.2020 tarih ve 2020/13 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

b) Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/79 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Bodrum’ un ekonomik, sosyal, kültürel durumunun tespit edilerek, Ekonomik Kent Envanterinin hazırlanmasına ilişkin alınan 26.08.2020 tarih ve 2020/14 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

c) Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 2020/91 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Sazköy Mahallesi Kızılören Mevkii, 118 ada, 25-30-31-32 parsellere ilişkin Ekoturizm Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin alınan 26.08.2020 tarih ve 2020/15 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

d) Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 2020/100 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Bitez Mahallesi, 321 ada, 2 parselde kayıtlı, mülkiyeti Hazineye ait taşınmazın, otopark olarak düzenlenmesi teklifine ilişkin alınan 26.08.2020 tarih ve 2020/16 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

2- İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

a) Belediye Meclisinin 02.07.2020 tarih ve 2020/80 sayılı kararı ile İçkili Yer Bölgelerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, İlçemizde canlı müzik yapılabilecek yerlerin belirlenmesine ilişkin alınan 03.01.2020 tarih ve 2020/4 sayılı Meclis Kararında geçen, Yahşi (Ortakent) Mahallesinin (Daşlıkburun Sokak ile Dallas Sokak arasında bulunan sahil kısmındaki Yalı Caddesi boyunca) canlı müzik yapılabilecek yerlerden çıkarılması” teklifine ilişkin alınan 26.08.2020 tarih ve 2020/1 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

3- Plan ve Bütçe Komisyonu Raporlarının Görüşülmesi

a) Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 2020/92 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen “2020 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne” ilişkin kararda geçen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün Ücret Tarifesindeki Herodot Kültür Merkezi Fuar Alanı (2200 m²) üst kat Günlük Kullanım Ücretinin” yeniden değerlendirilmesi teklifine ilişkin alınan 2020/6 sayılı komisyon kararının  görüşülmesi.

b) Belediye Meclisinin 06.08.2020 tarih ve 2020/99 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, 2020 yılı Evsel Katı Atık Tarifesinin, yeniden değerlendirilmesine ilişkin alınan 2020/7 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

4- Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu Raporlarının Görüşülmesi

a) Başkanlık Makamının 17.07.2020 tarih ve E.168 sayılı Olur’u ile Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Akçaalan Mahallesi, 7775. Sokak ile Neyzen Tevfik Caddesinin kesiştiği noktada bulunan parka “Mehmet ÖZDEN” isminin verilmesi teklifine ilişkin alınan 17.07.2020 tarih ve 2020/2 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

b) Başkanlık Makamının 17.07.2020 tarih ve E.168 sayılı Olur’u ile Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Karabağ Mahallesi, Amiral Turgutreis Karabağ Camii önünde bulunan meydana “Amiral Turgutreis Meydanı” isminin verilmesi teklifine ilişkin alınan 17.07.2020 tarih ve 2020/5 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

c) Başkanlık Makamının 17.07.2020 tarih ve E.168 sayılı Olur’u ile Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Konacık Mahallesi, Ardınç Sokak üzerinde bulunan parka “Bekir Kuru Parkı” isminin verilmesi teklifine ilişkin alınan 17.07.2020 tarih ve 2020/6 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

ç) Başkanlık Makamının 17.07.2020 tarih ve E.168 sayılı Olur’u ile Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Farilya Mahallesi, 472 ada 166 parsel ile 478 ada 1 parsel arasından başlayıp devam eden kadastral yola “Peynir Çiçeği Sokak” isminin verilmesi teklifine ilişkin alınan 17.07.2020 tarih ve 2020/7 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

d) Başkanlık Makamının 17.07.2020 tarih ve E.168 sayılı Olur’u ile Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Karaova Mahallesi, Pazaryeri Caddesi isminin “Turgut Tan Caddesi” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin alınan 17.07.2020 tarih ve 2020/8 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

e) Başkanlık Makamınca 27.01.2020 tarihinde Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, İlçemiz sınırları içerisindeki bir tesise veya sokağa “Cem Demir” isminin verilmesi teklifine ilişkin alınan 18.08.2020 tarih ve 2020/11 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

f) Başkanlık Makamının 14.08.2020 tarih ve E.195 sayılı Olur’u ile Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Gölbaşı Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait spor tesislerine, “Hüseyin AKAR” isminin verilmesi teklifine ilişkin alınan 18.08.2020 tarih ve 2020/12 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

g) Başkanlık Makamının 14.08.2020 tarih ve E.195 sayılı Olur’u ile Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Çiftlik Mahallesi, 3920 Sokak isminin “Zabıta Ali Demir Sokak” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin alınan 18.08.2020 tarih ve 2020/13 sayılı komisyon kararının görüşülmesi.

5- Belediyemiz sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanlarda imar uygulaması yapılması, imar parseli üretilmesi ve Belediyemizin alt ve üst yapı yatırım uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulanmalarının, 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesi kapsamında beş yıllık imar programı kapsamında onaylanmasına ilişkin alınan 06.03.2020 tarih ve 2020-38 sayılı Meclis karına, yeni belirlenen alanların eklenmesi hususunun görüşülmesi.

(İmar ve Şehircilik Müdürlüğü)

6- Belediyemiz Teftiş Kurulu Müdürlüğü ve Özel Kalem Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliklerinin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

(İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü)

7- İlgili kanunlar çerçevesinde revize edilen, Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 15/b maddesi gereğince görüşülmesi.

(Zabıta Müdürlüğü)

Share
#

SENDE YORUM YAZ