logo

ÇALIŞIRKEN DOĞUM YAPAN ANNELERE YARI ZAMANLI ÇALIŞMA UYGULAMA ALANI ;

Doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla kadın İşçi ve Memur ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek İşçi ve Memurlara istekleri halinde; Birinci doğumda 60 gün,

İkinci doğumda 120 gün,Sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle,haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

Çocuğun engelli doğması halinde bu süre 360 gün olur.

Çoğul doğum halinde bu sürelere otuzar gün eklenir.

Bu kez; Birinci doğumda 90 gün, İkinci doğumda 150 gün,Sonraki doğumlarda ise 210 gün süreyle, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir.

1/2 işveren 1/2 devlet karşılar.İşkur BRÜT asgari ücretin yarısını işçisine öder.Yarı zamanlı (Part time) süreler 8+8 rapor sürelerinden sonra başlar.

Çocuğun engelli doğması halinde bu süre 360 gün olur.

Bu yasadan faydalananlar süt izninden yararlanamaz.

Eşi çalışmayan kişiler bu haktan faydalandırılamıyor.

Yarı Zamanlı Çalışma Ödeneği Koşulları Nelerdir ?

İşçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildiriminde bulunmuş olması,analık izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde İŞKUR’ ile işverenine doğum ve evlat edinme sonrası başvuruda bulunulması gerekir.Başvuruda gecikilen süre için doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.İŞKUR BRÜT asgari ücretin yarısını işçisine öder.

OKULA BAŞLAYINCAYA KADAR KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA

Çocuğunu büyütmek isteyen işçi, çocuk okula başlayıncaya kadar “kısmi süreli çalışma” talebinde de bulunabilir. Kısmi süreli çalışma, analık izninin, yarım gün ücretsiz izninin veya tam gün ücretsiz izninin bitiminden itibaren kullanılabilir.Eşi çalışmayan kişiler bu haktan faydalandırılamıyor. İşverene izin müracaatında bulunacak kişi dilekçe ekine eşinin çalıştığına dair belge eklemek zorunda. Belirtilen haklardan memurlar da aynı şartlarla faydalanıyor.

Mehmet Ali DÜZGÜN

Sosyal Güvenlik Uzmanı

Share
#

SENDE YORUM YAZ