logo

03 Kasım 2020

BELEDİYE MECLİSİ 4 KASIM ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANIYOR

Bodrum Belediyesinin 2020 yılı Kasım ayı olağan meclis toplantısı, 04.11.2020 Çarşamba günü saat:14:00’de Konacık Mahallesinde bulunan Herodot Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Toplantının gündem maddeleri şu şekilde;

1- İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu Görüşülmesi

Belediye Meclisinin 05.10.2020 tarih ve 2020/121 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, Peksimet Mahallesi, Kadıkalesi Mevkiinde, mülga Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Yüksek Kurulunun 03.07.1987 gün ve 3492 sayılı kararıyla tescilli 3. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde kalan alanda 1/1000 ölçekli Peksimet-Kadıkalesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planında belirtilen 3. Derece arkeolojik sit sınırlarına uygun olarak hazırlanan “1/500 ölçekli Turgutreis Kadıkalesi Özel Proje Bölgesi Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı” ve “1/500 ölçekli Turgutreis Kadıkalesi Özel Proje Bölgesi Kentsel Tasarım Projesi konusunun görüşülmesi.

2- İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

a- Belediye sorumluluğu veya mülkiyetinde bulunan alanlarda imar uygulaması yapılması, imar parseli üretilmesi ve Belediyenin alt ve üst yapı yatırım uygulamalarının gerçekleştirilebilmesi için yapılacak 3194 sayılı İmar Kanununun 18. maddesi uygulanmalarının, 3194 sayılı İmar Kanunun 10. maddesi kapsamında beş yıllık imar programı kapsamında onaylanmasına ilişkin alınan 06.03.2020 tarih ve 2020-38 sayılı Meclis karına, ekli listelerde yer alan alanların ek olarak eklenmesi hususunun görüşülmesi.

b- Turgutreis Mahallesi, Piren Mevkii, 439 ada, 3 parsel sayılı taşınmazın güneyinde yer alan, mera alanından geçirilecek olan servis yolunun imar yolu olarak kullanılabilmesi amacıyla Mera Kanunu’nun 14. maddesi gereği tahsis amacı değişikliğinin görüşülmesi.

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

a- Belediyede boş bulunan 8790 unvan kodlu 3. Derece Teknisyen Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli Teknisyen çalıştırılacağından, ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

b-Belediyede boş bulunan 8500 unvan kodlu 3. Derece Mühendis Kadrosunda bir adet tam zamanlı sözleşmeli Mühendis çalıştırılacağından, ücretinin belirlenmesinin görüşülmesi.

4- Mali Hizmetler Müdürlüğü

a- Belediye Meclisince 22.10.2020 tarih ve 2020/133 sayılı kararıyla kabul edilen, 2021 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesindeki grupların yeniden belirlenmesinin görüşülmesi.

b- Belediye bünyesinde iktisadi işletme kurulmasına ilişkin alınan 06.04.2018 tarih ve 2018/58 sayılı Meclis kararıyla belirlenen faaliyet konularına ek olarak spor salonu, sergi salonu, müze, konferans salonu, kreş, tiyatro ve plajların işletilmesi veya kiraya verilmesi faaliyetlerinin eklenmesi hususunun görüşülmesi

5- Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

a- Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yürütülecek olan “İklim Değişikliğine Uyum Hibe Programı” kapsamında, Kurum adına yapılacak başvurunun başarılı olması durumunda kurumu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamak üzere Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, Çevre Koruma ve Kontrol Müdür Vekili Engin Doğan’ a yetki verilmesi hususunun görüşülmesi.

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ