logo

KAYMAKAMLIKTAN YENİ NORMALLEŞME SÜRECİNİN DETAYLARI

Bodrum Kaymakamlığı’ndan yeni normalleşme sürecinin detayları ile ilgili bir açıklama yapıldı.

Bu hafta itibariyle yeni normalleşme süreci başlarken Bodrum Kaymakamlığı’ndan yeni sürecin detayları ile ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Kaymakam Bekir Yılmaz imzalı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Kasım ayından itibaren uygulanmakta olan ilave tedbirlerle birlikte salgının seyrinde (vaka ve hasta sayılarında) ülke genelinde ve ilçemizde ciddi bir düşüş yaşanmış olmakla birlikte gelinen normalleşme sürecinde İlimizin ve dolayısıyla ilçemizin de yüksek risk grubunda yer aldığı kamuoyunun malumudur. Uygulamada meydana gelen değişiklikler nedeniyle aşağıdaki hususlarda kamuoyunun bilgilendirilmesi ihtiyacı hasıl olmuştur.

Risk grubuna göre il bazında tedbirlerin uygulandığı kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için? vatandaşlarımızın bugüne kadar sergilediği sağduyulu ve fedakârca yaklaşımını sürdürmesinin ve temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde uyulmasına devam edilmesi ve yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük önem arz etmektedir. Aşılama programı kapsamında her geçen gün hızla artan aşılanan nüfus oranıyla beraber önümüzdeki üç aylık süreçte denetim faaliyetlerinin yeni bir anlayış kapsamında ve daha yoğun şekilde sürdürülmesi bu zor süreci birlikte atlatmamız açısından son derece önemlidir.

Bu çerçevede Cumhurbaşkanlığı Kabinesi kararları ve İçişleri Bakanlığımızın emirleri doğrultusunda 04.03.2021 Perşembe gününden itibaren yeni ve yoğunlaştırılmış bir şekilde ilçe genelinde sahada süreklilik arz edecek denetimler yapılacaktır. Yeni dinamik denetim sürecinde kolluk kuvvetlerimiz, özel denetim ekibimiz, mahalle ekiplerimiz ve Belediye zabıtamızca yürütülen denetim faaliyetlerinin yanı sıra? denetimlerde kamu kuruluşlarımızın ve meslek odalarımızın oluşturacağı yeni ekiplerde görev alacak denetimlerin etkinliği ve kapasitesi artırılacak, Belediyemizin de yeni bir anlayışla denetimlerde daha aktif görev alması sağlanacaktır. İlçe Salgın Denetim Merkezleri bünyesinde bulunan Genel kolluk, İşyeri Denetim Ekipleri ve Mahalle Denetim Ekiplerine, Belediye, Meslek odaları, (Ticaret Odası, Esnaf ve S. Odası, Deniz Ticaret Odası ve Şoförler odası) İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlçe Spor md.Mal md. personelinden oluşturulan yeni denetim ekipleri dahil edilecek ve dinamik denetim modeli uygulanacaktır.

Ekipler salgınla mücadele tedbirlerine uyumun temin edilmesi için bilinçlendirme faaliyetleri yürütecek, tespit edilen aksaklıklar konusunda mevzuatlarına göre işlem tesis edecek ve salgınla mücadele tedbirlerine aykırı uygulamaların tespiti halinde 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince yaptırım uygulanması için gereğini yaparak kaymakamlığımıza bildirecektir.

Gelinen süreçte; ilçemizde sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında İçişleri Bakanlığının 30.11.2020 tarih ve 20076 sayılı Genelgesinde belirlenen “Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesinde” yer alan istisna/muafiyetler (sonraki Genelgelerle yapılan eklemeler dahil şekilde) ile sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat edilmesine dair usul ve esasların uygulanmasına aynı şekilde devam edilecektir.

Hafta içi günlerde 21.00­05.00 saatleri arasında çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.

Hafta sonlarında ise? Cuma 21.00­Cumartesi 05.00 saatleri arasıyla Cumartesi 21.00’den başlayıp Pazar gününün tamamını kapsayıp Pazartesi günü saat 05.00’de bitecek şekilde uygulama yapılacak, Cumartesi günleri 05.00­ 21.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayacaktır.

Hafta içi ve hafta sonu Cumartesi günü için, 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın 10.00­14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimizin ise 14.00­18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler ve toplu ulaşım araçlarından yararlanabileceklerdir.

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitim/sınav yapması uygun görülen eğitim kurumlarının öğrenci/öğretmen/çalışanlarının durumlarını eğitim kurumlarınca verilecek kurum adresi ile çalışma/ders programını ihtiva eden belge ile belgelendirmeleri şartıyla, güzergâh ve ilgili saatlerle sınırlı olacak şekilde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklardır.

Yeme­içme yerleri sokağa çıkma yasağı dışında 07.00­19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek; 19:00­21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel ­al şeklinde, 21.00- ­24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde hizmet verebilecektir.

Belirlenen kapasite oranlarına göre faaliyet gösterecek olan yeme­içme yerleri (lokanta, restaurant, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerleri için Sağlık Bakanlığı Covid­19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde % 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa­koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısının tespit edilerek, tespit edilen kapasitenin yarısının kullanılmasına izin verilecek,  80*120 boyutlarından daha küçük masalarda en fazla 2 kişi bulunabilecek, 80*120 ve daha büyük masalarda ise 4 kişiden fazla oturulmayacaktır. Masa aralıklarının en az 1,50 metre olmasına dikkat edilecek 6-8-10 kişilik birleşik masalarda büyük guruplar halinde oturmaya kesinlikle izin verilmeyecektir.

Yeme­içme yerleri (lokanta, restaurant, kafeterya, pastane, tatlıcı vb.) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi işyerlerince, kapasite kullanım oranlarına göre oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecektir.

HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçeleri gibi işyerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında kesinlikle fazladan masa­koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir.

Bar, pavyon, gazino taverna, nargile salonları kapalı kalmaya devam edecektir. Kahve kıraathane ve dernek lokallerinde kağıt, okey vb oyun oynanması yasaktır.

Halı saha, yüzme havuzu ve benzeri tesislerin yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki çay ocakları ve kantinler faaliyet gösterebileceklerdir.

İnternet kafe/salonu, elektronik oyun salonu, bilardo salonu, lunapark gibi oyun ve eğlence yerleri, hamam sauna ve masaj salonu gibi işyerleri 07.00 ile 19.00 saatleri arasında % 50 kapasite ile çalışabilecektir.

Restaurant ve Konaklama tesislerinde daha önceki Genelgeler ve Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirlenen kuralların sıkı sıkıya takibi sağlanacak, müzik (canlı müzik dahil) yayını ve eğlence düzenlenmesine dair kısıtlamaların uygulanmasına dinamik denetim modeli sürecinde de devam edilecektir.

Bakkal, market, manav, kasap berber, kuaför ve güzellik salonu, terzi ayakkabı vs, İşyerleri sabah 07.00 ile saat 20.00 arası faaliyet gösterebilecektir. Tekel büfeleri normal günlerde kendileri için belirlenen sürelerde faaliyette bulunabilecek sokağa çıkma yasağı olan gün ve sürelerde ise çalışamayacaktır.

Özellikle İlçe merkezinde bulunan sahillerde mesafeleri sıfırlayan, kurallara uyanları rencide eden toplu bulunmalara ve olumsuz görüntülere kesinlikle izin verilmeyecektir. Alınan tedbirlere uymayanlara sırasıyla Uyarı, Para cezası ve 1-3-5-7-15 gün kapatma şeklinde idari cezalar uygulanacaktır.

Nikâh ve nikâh merasimi şeklindeki düğünlerin, kişi başına minimum 8 m2 alan ayırmak, katılımcı sayısının 50’yi geçmemesi ve 1 saatle sınırlı olmak üzere yapılabilecektir. Cenaze merasimlerine katılım 30 kişi ile sınırlandırılmıştır. Taziye evlerinde veya evlerde toplu taziyelere izin verilmeyecektir.

Sivil toplum kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları ve bunların üst kuruluşları ile birlikler ve kooperatifler tarafından düzenlenecek genel kurul dahil kişilerin bir araya gelmesine neden olan her türlü etkinliklerin kişi başına 8 metrekare alan bırakma ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı 300’ü geçmemek üzere ilgili kurum/kuruluşların yetkililerince her türlü tedbir alınarak yapılabilecektir.

Ayrıca denetim faaliyetlerinin kesintisiz yürütülmesi amacıyla yukarıda belirtildiği şekilde kişilerin bir araya gelmesine neden olacak her türlü etkinlik  (ilgili mevzuatında başkaca bir hüküm bulunmadığı takdirde en az üç gün öncesinden)  Kaymakamlığımıza bildirilerek yapılacak etkinliklerde belirlenen kurallara ve kişi ve alan sınırlamalarına riayet edilip edilmediğinin denetim ekiplerince kontrol edilmesi sağlanacaktır.

Benzer şekilde nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğünlerde de kişi ve alan sınırlamalarının kontrolünün sağlanması için nikah ve/veya düğün salonu işletmelerince yapacakları her türlü organizasyon öncesinde kişisel verilere yer verilmeksizin hangi günde hangi saat aralıklarında nikah veya nikah merasimi şeklindeki düğün organizasyonu yapacakları en az üç gün öncesinden Kaymakamlığa e­ Devlet kapısından İçişleri Bakanlığı e­başvuru sistemi üzerinden ya da doğrudan dilekçe ile bildirilecektir.

Okul öncesi eğitim kurumları ve özel eğitim okullarında tam zamanlı, yüz yüze eğitim verilecek,belirlenen birleştirilmiş sınıflı okullar ve seyrek nüfuslu kırsal yerleşim yerlerindeki okulların yüz yüze eğitime tam zamanlı devam edecek, İlkokullarda haftada iki gün okullarda seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze, üç gün uzaktan eğitim verilecek, Ortaokul 8. sınıfların haftada 12 ila 22 saat olacak şekilde seyreltilmiş yüz yüze eğitim alınabilecek, Hazırlık, 9. 10 ve 11. Sınıfların tam zamanlı uzaktan eğitime devam edecektir. 12. Sınıflar haftada 16-24 saat olacak şekilde planlanan seyreltilmiş sınıflarda yüz yüze eğitim alacaktır.

Destekleme ve yetiştirme kurslarındayüz yüze eğitime devam edilecektir. Lisedeki sınavlar 8 Mart 2021 pazartesi gününden itibaren salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze olarak yapılacaktır. Yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edilecektir. Yüz yüze eğitime katılım veli rızasına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.

Salgınla mücadelemiz henüz bitmemiş, tehlike henüz geçmemiştir. Daha sert tedbirlerin uygulanmaması ve yeni mağduriyetler yaşanmaması için hep birlikte aşı çalışmaları tamamlanıncaya kadar daha dikkatli ve duyarlı olmak, mesafe, maske ve temizlik kurallarına hep birlikte uymak durumundayız. Aksi halde mutasyon nedeniyle daha hızlı bulaştığını ve öldürücü olduğunu bildiğimiz vürüs nedeniyle yeni acılar yaşanması kaçınılmaz olacaktır. Denetimlerimizin amacı öncelikle rehberlik etmek, yol göstermek olmakla birlikte Kamu otoritesi olarak sorumsuz hareket eden, vatandaşlarımızın sağlığını tehdit eden kişi ve işletmelere kesinlikle izin verilmeyecektir.

Koronavirüs salgının ortaya çıkmasından bu yana verilen mücadelede gerçekten fedakarca hareket eden ve bize herzaman destek olan vatandaşlarımıza, esnaflarımıza, işletmelerimize, sivil toplum kuruluşlarımıza, muhtarlarımıza ve fedakarca görev yapan sağlık ile kolluk personeli başta olmak üzere tüm kamu görevlilerimize şimdiden teşekkür ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyor, saygılarımı sunuyorum. Kamuoyunun bilgisine saygıyla arz olunur.”

Share
#

SENDE YORUM YAZ