logo

MİLYON DOLARLIK PROJELER ASKIYA ALINDI

Türkiye’nin en pahalı mahallesinde imar durduruldu, milyon dolarlık projeler askıya alındı.

Dünya’nın ve Türkiye’nin en zengin insanlarının ev aldığı, lüksün, eğlencenin merkezi olan Bodrum’un Yalıkavak mahallesinde yapılaşma durduruldu. Milyon dolarlara satılan evlerin projeleri askıya alındı.

Türkiye’nin en gözde turizm merkezlerinde biri olan Bodrum’un Yalıkavak mahallesinde yapılaşma durduruldu. Milyon dolarlık projelerin olduğu, özellikle jet sosyetenin mekanı olarak bilinen Yalıkavak mahallesinde durdurulan yapılaşma Bodrum Belediyesine mahkeme tarafından tebliğ edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2013 tarihinde onaylanan Bodrum Yalıkavak Beldesi 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali için, TMMOB Şehir Plancıları Odası tarafından, Muğla 2.İdare Mahkemesine suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlık aleyhine açılan davada mahkeme 2015 yılının ekim ayında ‘dava konusu işlemin iptaline’ karar vermişti. Bu kararın ardından Aralık ayında Yalıkavak’ın 1/5000 Nazım İmar ve 1/1000’lik Uygulama İmar Planları da iptal edilmişti. TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada davanın açılma gerekçeleri sıralanarak, en önemli gerekçenin Yalıkavak için yapılan 1/25.000’lik planın, 2011 yılında onaylanarak yürürlüğe giren 1/100.000’lik Aydın-Denizli-Muğla Çevre Düzeni Planına aykırı olduğu iddia edilmişti. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin verdiği karar Danıştay’da bozulmuş ve iptal edilen 1/25.000, 1/5.000 ve 1/1.000’lik planlar da tekrar yürürlüğe girmişti. Şehir Plancıları Odası’nın itirazı üzerine tekrar görülen dava sonuçlandı. Muğla 2. İdare Mahkemesi’nin kararıyla Yalıkavak planları temyiz yolu açık olmak üzere tekrar iptal oldu.

Yapılaşmanın durduğunu söyleyen Bodrum Belediye Başkanı Ahmet  “Şu anda Yalıkavak’ta mevcut, devam eden inşaatların seviye tespitinin yapılıp kendilerine tebliğ edilmesi gerekiyor. Şu anda bu şekilde kalması için. Durdurulma meselesi biraz muamma aslında. Düşünün bir istinat duvarı ihtiyacı var, hafriyat yapılmış. Devam eden bir süreç. Bazı şeyler devam edebilir. Adam kalıbını çakmış, demirini döşemiş, en azından onların bitmesini beklemek lazım. Yoksa orada ciddi bir kayıp ortaya çıkacak. Ama daha henüz başlanmamış bloklar, ancak kabası bitmiş yerler ya da hafriyat edilmemiş yerler hiçbir şekilde devam etmeyecek. Bir taraftan ruhsatları, imar uygulamalarını da durdurduk zaten. Şu anda belediyemizden bu bölgelere ait hiçbir şekilde ruhsat kesilmiyor. Bu şu anlama da geliyor, o bölgede kamusal yatırımların da durduğu anlamına geliyor. Yol da yapamazsınız, altyapı da yapamazsınız artık orada. Bu imar planlarının bu şekilde iptal edilmesi iyi bir şey değil ama hata varsa tabi düzeltilmek zorunda. Şimdi biz de hemen çalışmaya başladık. 1/25000 ve 100000 ölçekliye aykırı olan özelikle 1000 ve 5000 ölçekli imar planlarını tekrar gözden geçiriyoruz şu anda. Aslında Çevre Bakanlığımızın birinci öncelikli görevi ama bu planları üst ölçekli planlara uygun hale getirmek zorundayız.”

-Bodrum’u Koruyacağız

Bodrum’u korumak zorunda olduklarını ifade eden Aras Yani biz hep şunu söylüyoruz, Bodrum’un korunmaya ihtiyacı var ve imar planları eliyle Bodrum’da büyük bir tahribat yaşanıyor. Burada kaçak inşaat yapılmıyor. Burada şu anda mevcut hak verilen planlar yoluyla yapılaşma hızla ilerliyor. Anayasal hak. İnsanlar imar durumu belgesi almaya geldiği zaman, ‘ben arsama inşaat yapacağım’ dediği zaman ‘hayır sen bunu yapamazsın çünkü biz Bodrum’u koruyacağız diyemiyorsun. Zaten imar planları belli alanlarda bu hakkı tanımış insanlara. O yüzden bizim burada yapacağımız iş o planları revize ederek, mahkememizin ve bilirkişinin de buradaki çekincelerine dayanak olacak şekilde düzenlemek ve 1/100000, 1/25000 planlara uygun hale getirmek. Tekrar tekrar söylüyorum asıl yetkili Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız yapacak. Turizm Bakanlığımızın da yetkileri var. Onların da söyleyecekleri sözler vardır.

-Bakanlık Temyiz başvuracak

Bakanlığın Temyiz başvuracağını söyleyen Aras “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bununla ilgili bilgi ve belge topluyor. Tabi ki Bakanlık temyize başvuracak. Ancak belli bir temyiz süreci vardır, hemen devreye girmez. 6 ay mı sürer, 1 sene mi sürer, bunu şu anda söylemek zor. İmar planlarının yeniden gözden geçirilmesi aslında kötü bir şey değil. Tabi ki mağduriyetler olacaktır. Özellikle Yalıkavak’ta şu anda devam eden şantiyeler var. Oralarda çalışan 5 kişiden, 1000 kişiye, 1500 kişiye personel var. Şimdi birdenbire ‘kapattım sistemi hadi siz eve gidin, 6 ay sonra tekrar gelin, imar planları ne zaman onaylanırsa’ mı diyeceğiz? Çok ciddi bir mağduriyet olduğu kesin. Bitmeyen projeler orada bazı sıkıntılar da yaratabilir. Ben Çevre Bakanlığımızın bu konuda gerekli temyiz çalışmaları yaptığını biliyorum. Yargımızın da doğru karar ne ise vereceğine inanıyorum. Burada şu olsun, ne Bodrum tahrip olsun, ne de yatırıcılar ya da işçiler mağdur olsun. Burada gerçekten doğru bir noktada durmalıyız. Ama biz bir an önce Bodrum ölçeğinde, kendi ölçeğimizde bu çalışmaları başlattık. Bu planların yeniden irdelenmesine başladık. Mahkeme kararında belirtilen, özellikle önemli doğa alanı olarak belirlenen Bodrum Yarımadasının tahrip olmasına engel olacak düzenlemeleri ben Çevre Bakanlığımızla birlikte yapacağımıza inanıyorum.”

-İnsanları Mağdur etmeyeceğiz

İnsanları mağdur etmeden işin takipçisi olduklarını bildiren İmardan sorumlu Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Turgay Kaya “Yalıkavak 1/1000 ölçekli planıyla 5000 bin ölçekli imar planımzı Muğla Plancılar odasının açmış olduğu bir dava sonucu yapılaşma iptaline karar verildi. Bu karar Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından bize tebliğ edildi. Tebliğ tarihi itibariyle Yalıkavak planlarının durduruldu. Şu anda bizim Yalıkavak planlarımız iptal edilmiş olduğundan mahkemece bizde bunun gereğini yapmış olduk. Bir plan mahkeme tarafından iptal edildiğinde bunun hukuki sonuçlar vardır. İlgili idare o bölgede iptal edilen bölgede İnşaat seviyesini tespit eder, İnşaatın gelmiş olduğunu bütün boyutlarıyla tespit ederek, onları listeler, kayda geçirir, tüm ruhsat işlemlerini ve İnşaat faaliyetini önemli ölçüde durdurur. Mahkeme tarafından kesinleşirse bu durum bir geçiş koşulu çevre düzeni planlamalarda yapılacak düzeltmelerde bir geçiş koşulu sağlanarak, Müktesep haklar tekrar değerlendirilip, ruhsatlar yeniden usulüne uygun hatasız ve hilesiz verilmiş olan tüm ruhsatlar yeniden değerlendirilerek müktesep hak oluşturur ve kaldığı yerden devam edebilir. İnşaat belli bir ölçeğe gelmişse ince işçiliği kalmışsa onların hepsine izin vereceğiz. Misal 1 kat çıkmış 2’ci katı çıkacaksa orada bir seviye tespiti yapıp o katı biz müktesepten sayacağız  ondan sonrası için devamına izin vermeyeceğiz. Yeni bir plan geldiğinde veya Danıştay kararı bozduğunda buna göre durumu yeniden değerlendireceğiz, oradaki gelinmiş seviyeyi koruyacağız ve yeni plan durumuna bakıp, yeni plana uygun izin vereceğiz. Bu konuda hiç tedirginliğe gerek yok. Bu konunun tarafları ilgilileri, Yalıkavak halkı müsteri olsun. Bizim varlık sebeplerimizden biride bu işleri bu süreçleri yönetebilmek. Kimsenin mağduriyetine sebep olmayacak şekilde bir takım düzenlemeleri yapmak. Bütün ilgililerle taraflarla görüşüyoruz, Bakanlığımızla görüşüyoruz. Bakanlığımızda muhtemelen bu kararı temiz edecekti. Yeni planlama sürecine de girilebilir. Biz Danıştay kararını bekleyelim Müktesep yönünden durumu inceledik. Kimseyi mağdur etmeyeceğiz.

Haber-Fotoğraf : Tuba Ayhan

Share
#

SENDE YORUM YAZ