logo

01 Temmuz 2021

BELEDİYE MECLİSİ 2 TEMMUZ CUMA GÜNÜ TOPLANIYOR

Bodrum Belediyesinin 2021 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02.07.2021 Cuma günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek olup, 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi aşağıda sunulmuştur.

Meclis toplantısı öncesinde, saat 13.30’da değerli sanatçımız Numan Pekdemir mini bir konser verecektir.

BODRUM BELEDİYE MECLİSİNİN 02 TEMMUZ 2021 TARİHLİ TOPLANTI GÜNDEMİ

I-  BAŞKAN TARAFINDAN MECLİSİN AÇILIŞI

II- GEÇEN TOPLANTI TUTANAKLARINDA MADDİ HATA YAPILIP YAPILMADIĞININ GÖRÜŞÜLMESİ

1- Belediyemiz Meclisinin  04.06.2021 tarih ve 2021/92 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe  Komisyonuna havale edilen, Muğla ilinde doğalgaz dağıtımı yapmak üzere Akmercan Muğla Doğalgaz Dağıtım San. ve Tic. AŞ. yetkilendirilmiş olup, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun, Doğal Gazın Şehir İçi Dağıtımı başlıklı (g) maddesi 9. bendinde “(Ek:25/11/2020-7257/7 md.) Doğal gaz dağıtım şirketlerinin dağıtım bölgelerine ilave edilecek yeni genişleme bölgelerinde yerleşim yeri belediyesince doğal gaz dağıtım şirketine yatırım yapılması talebinde bulunulması halinde; ilgili dağıtım şirketinden teminat, kontrollük hizmet bedeli, kaplama bedeli, zemin/alan tahrip bedeli, hafriyat döküm bedeli ve benzeri adlarla herhangi bir bedel alınmaz ve altyapı kazı alanının üst kaplamaları ilgili belediye tarafından bedelsiz olarak yapılır.” hükmü uyarınca İlçemizde doğalgaz yatırım talebine ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu  ile Plan ve Bütçe Komisyonunca ortak alınan 22.06.2021 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu- Plan ve Bütçe Komisyonu)

2- Belediyemiz Meclisinin  04.06.2021 tarih ve 2021/95 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilen,  Mülkiyeti Belediyemize ait, İlçemiz Kadıkalesi Mevkii, 152 ada 9 parsel ile 167 ada 2 parsel numarasında kayıtlı toplam 21 dönümlük arazi üzerinde, Bodrum Klasik Müzik Derneğince tasarlanan “Döngü Köy Projesi” ile ilgili Bodrum Belediyesi ile ortak hizmet protokolü yapılması talebine ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile  Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunca ortak alınan 22.06.2021 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu- Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu)

3- Belediyemiz Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 2021/86 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık   Komisyonuna havale İlçemiz Karakaya Mahallesi, Çukurbük Mevkii, 240 ada, 10 parsel numarasında kayıtlı taşınmazın bulunduğu Koyunbaba Mahallesi 1377 Sokak cephesinde, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliğinin 19. maddesinin (f) fıkrasının 1.alt bendine göre halkın günlük ihtiyaçlarını karşılayacak ticaret yapılıp yapılamayacağı talebine ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca alınan 22.06.2021 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

(İmar ve Bayındırlık Komisyonu)

4- Belediyemiz Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 2021/93 sayılı kararıyla Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme  Komisyonuna havale edilen,  İlçemiz Çarşı Mahallesinde bulunan, deniz müzesi ile sakallı restaurant önünden başlayarak Cevat Şakir Caddesine kadar olan kısmına  Ali DOKSAN Sokak isminin  verilmesine  ilişkin, Cadde ve  Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.06.2021 tarih ve 2021/11 sayılı  komisyon raporunun görüşülmesi.

(Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

5- İlçemiz Bitez Mahallesi, Kaktüs Caddesi üzerinde bulunan çocuk parkı olarak kullanılan parka “Atıf-Şöhret BİROL Parkı” ismi verilmesi talebine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.06.2021 tarih ve 2021/10 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

(Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

6- İlçemizde çıkan silahlı çatışmada şehit olan Polis Memuru Ercan YANGÖZ’ün isminin yaşatılması amacıyla,  Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi isminin Şehit Polis Ercan YANGÖZ Caddesi olarak değiştirilmesi talebine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 18.06.2021 tarih ve 2021/12 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

(Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu)

7- Belediyemiz Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 2021/87 sayılı kararı ile Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonuna havale edilen, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün revize edilen çalışma yönetmeliğine ilişkin, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunca alınan 24.06.2021 tarih ve 2021/285 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

 ( Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu)

8- Belediyemiz Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 2021/89 sayılı kararıyla  Kültür  Sanat ve Sosyal İşler   Komisyonuna havale edilen,  5393 sayılı Belediye Kanununun 14. maddesine istinaden Bodrum Belediye Başkanlığının destekleriyle “Bodrum Belediyesi Kent Orkestrası” kurulması talebine ilişkin, Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonunca alınan 24.06.2021 tarih ve 2021/286 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

 ( Kültür Sanat ve Sosyal İşler Komisyonu)

9- 07.04.2021 tarih ve 2021/64 sayılı meclis kararıyla, Bodrum Belediyesinde faaliyete geçen Bodrum Kadın Danışma Merkezine sehven verilen  “Derya BÜYÜKKUŞOĞLU” isminin, “Derya ATASOY Bodrum Kadın Danışma Merkezi”  olarak değiştirilmesi talebinin görüşülmesi.

( Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü )

10- İlçemiz Kumköy Mahallesi, 160 ada 43 parsele ilişkin Enerji Üretim Alanı (Ges) Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Teklifinin görüşülmesi.

( Plan ve Proje Müdürlüğü)

11-Bodrum Belediyesi 2021 Mali Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinin kabulüne ilişkin alınmış olan 22.10.2020 tarih ve 2020/133 sayılı meclis kararına, İşletme ve İştirakler Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan Bodrum Belediyesi Konacık Anaokuluna gidecek öğrencilerden alınacak ücretin belirlenmesinin görüşülmesi.

( İşletme ve İştirakler Müdürlüğü )

12- Belediyemiz Meclisinin 07.04.2021 tarih ve 2021/65 sayılı kararı ile Ali USTAOĞLU isimli şahsın sahibi olduğu Faset Kuyumculuk San. ve Tic. Ltd. Şti. bünyesindeki hisselerinin tamamını, Belediyemize karşılıksız bağışı talebi kabul edildiğinden, bağış yapılan şirketin kayıtlı olduğu İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü, söz konusu hisse devrine onay vermekle birlikte, imza sirküleri çıkarılabilmesi için şirket ortağı Bodrum Belediye Başkanlığı’nın şirket müdürü olarak seçilmesi ve münferiden imza yetkisi verilmek üzere gerçek kişi temsilcisinin Belediye Başkanı Ahmet ARAS olarak belirlenmesinin görüşülmesi.

( Özel Kalem Müdürlüğü )

 13- Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğünce yayımlanan 10.03.2015 tarih ve 2015/03 sayılı genelge ile belirlenen ve her yıl güncellenen inşaat yasağı süresince inşaat yasağına aykırı davrananlar ile ilgili cezai müeyyidelerin ve bu doğrultuda Bodrum Belediyesi Zabıta Uygulama Yönetmeliğine madde eklenmesi konusunun görüşülmesi.

(Zabıta Müdürlüğü)

14- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 21. maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36. maddesine istinaden, Belediyemiz Park ve Bahçeler Müdürlüğüne ait  2021 mali yılı gider bütçesinde yer alan 06.5.7.04 “Sosyal Tesisler” bütçe kaleminden 1.000.000,00-TL alınarak,  Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait 2021 mali yılı gider bütçesinde yer alan 03.2.9.90 “Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları”  kalemine ödenek aktarımı yapılmasının görüşülmesi.

(Destek  Hizmetleri Müdürlüğü)

 

Share
#

SENDE YORUM YAZ