logo

ENTEGRE KENTSEL SU YÖNETİMİ PLANI ÇALIŞTAYI

Muğla’da gerçekleştirilen, Dünya Bankası ve Avrupa Birliği’nin desteklediği, Sürdürülebilir Şehirler Projesi Bileşen A – Grup 1 Seçilen Şehirler İçin Entegre Kentsel Su Yönetimi Planı’nın Hazırlanması, Tüm Büyükşehir Belediyeleri için EKSY Stratejisinin Hazırlanması Çalıştayı’na, Bodrum Kent Konseyi | Su Çalışma Grubu bir heyet ile katılım sağladı. ZOOM üzerinden de yayınlanan çalıştayı, üyeler de takip etti.

Çalıştayda; EKSY stratejisi ilkelerinin ve hedeflerinin belirlenmesine yönelik Muğla ili ilçeleri bazında nüfus, konut sayısı, turizm tesisi sayısı, tarım alanı, çevre, katı atık verileri ele alınarak bir durum tespiti yapıldı. Temel ilkeler olarak su temininin güvenliği, su kaynaklarının çeşitliliği, su kalitesi, maliyet fayda açısından yatırım optimizasyonu, doğal çevrenin korunması, rekreasyon, taşkından korunma, yeraltı su kaynaklarının fazla tüketilmemesi gibi toplum yararına olan işlevler ve toplum memnuniyeti ele alındı. Kentsel tasarım ölçeğinde ihtiyaç tespiti çalışmasında; kentsel alanlarda geçirimli yüzeyler, gri altyapının yeşil altyapı ile entegrasyonu, kentsel su döngüsünün ve mevcut peyzaj sisteminin analiz edilmesi, yapay sulak alanlar, yeniden yapılanma alanlarında kurakçıl bitkilerin kullanımı, yapı bazında yağmur suyu hasadı, doğa odaklı kentsel tasarım yaklaşımları vurgulandı. Kentsel gelişim planı senaryosuna yönelik yapısal ve yapısal olmayan önlemler ve stratejiler irdelendi. Tüm bu konular; paydaşları kurum ve STK temsilcileriyle çalıştay boyunca müzakere edildi. Çalıştay sonunda pilot çalışma alan seçimi için hangi göstergelerin ele alınması gerektiği sorgulandı.  Bodrum Kent Konseyi | Su Çalışma Grubu heyeti, gerekçelerini ortaya koyarak Bodrum’un pilot çalışma alanı seçilmesini önerdi. Bazı katılımcılar da görüşleriyle bu öneriye destek verdi.

#

SENDE YORUM YAZ