logo

KÜDÜR’E DENİZDEN BAKIŞ

Bodrum Belediyesi, Bodrum Mimarlar Odası öncülüğünde ve Küdür Platformu adı altında bir araya gelen STK’lar, Meslek Odaları ve Bodrum Kent Konseyi bileşenleri, “Küdür Yarımadası Bütüncül Koruma Alan Yönetimi ve Eylem Planı Çalıştayı” düzenleyecek.

15-16 Haziran tarihinde Yalıkavak Mehmet Bayzıt Kültür Merkezi’nde başlayacak çalıştay saat 9.30 başlayacak. “Küdüre Denizden Bakış” başlığıyla Bodrum Kent Konseyi Başkanı Arif Yılmaz Küdür’ün önemine vurgu yapacak. Soru cevap eşliğinde geçecek toplantıya çeşitli üniversitelerden konularında uzman akademisyenler katılacak. Küdür yarımadasının önemli Bitki örtüleri, Florası, Merası, Sosyal ve Kültürel Antropolijisi, Arkeolojik alanları, Akdeniz fokları ve Jeolojisinin irdeleneceği çalıştayda Küdür yarımadası masaya yatırılacak.

Küdür Platformunun çalıştay ile ilgili yaptığı açıklama şöyle;

“Bodrum Yalıkavak 550 ada 1 parselde kayıtlı tescilli mera ve 1.derece doğal sit olan; 1. ve 3. derece arkeolojik sitlerle korunması gerekli kültür varlıklarını, kaya mezarlarını, antik liman kalıntılarını barındıran; flora ve faunasıyla ayrıca Akdeniz foklarının uluslararası anlaşmalarla koruma altına alınmış yaşam alanlarından oluşan Bodrum Yarımadamızın neredeyse en iyi korunmuş “biricik coğrafya parçasının her tür yapılaşma tehdidinden uzak tutulabilmesini ve var olan tüm niteliklerinin rehabilite edilebilmesini sağlayacak yöntemleri bulabilmek amaçlı ” Küdür Yarımadası Bütüncül Koruma Alan Yönetimi ve Eylem Planı Çalıştayı” düzenleniyoruz.

#

SENDE YORUM YAZ